Altyapı Projesinde BIM Uygulaması: Gaziantep Metro Projesi Örneği

656

BIM konusunda son dönemde artan akademik çalışmalar çerçevesinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ahmet Kutalmış KOÇOĞLU, yüksek lisans tez çalışmasını BIM konusunda hazırlamış ve ‘Altyapı projesinde BIM uygulaması: Gaziantep metro projesi örneği’ başlıklı tezi bu yıl içerisinde yayınlanmıştır. Yazar tarafından çalışmanın konu ve amacı özet bölümünde aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Kamu kurumlarında altyapı projelerinin proje yönetimi süreci geleneksel inşaat methodlarıyla yönetilmektedir. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bir binanın planlama, tasarım, inşaat ve işletme sürecini 3B ve ötesine entegre etmek için yenilikçi bir proje yönetim yaklaşımıdır. Kamu projelerinin BIM tabanlı proje yönetim süreçlerine entegrasyonu ve uygulaması ulaşım projelerinin tasarım aşamasından işletme sürecine kadar yönetimini kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın amacı kamu projesi olan Gaziantep metro projesinde efektif BIM uygulama metodlarının geliştirilmesi avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesidir. Diğer kamu projelerinde kullanabilirliğinin araştırılması hedeflenmektedir. Dünya’daki altyapı projelerinde BIM uygulamaları proje yönetimi ve saha uygulamalarında önemli fayda sağlamıştır. Bu çalışmada hipotezi, yerel bir kamu projesinde doğru uygulanacak BIM uygulaması ulusal düzeyde kamu projeleri ve özel sektör için altyapı projelerinde örnek uygulama olacaktır.

Ahmet Kutalmış KOÇOĞLU yapmış olduğu araştırma sonucu ulaşmış olduğu sonuçlara göre BIM teknolojisinin sağladığı faydalar şu şekildedir:

 • Tasarım ve uygulamadaki uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların en aza indirilmesi tüm,
 • İhale sürecinden önce gerçekçi rakamlar ve inşaat zamanlamasının elde edilmesi ve gerçekçi planlama ve maliyet analizi,
 • Kullanılan BIM tabanlı programların eğitimi sonucunda tasarım verimliliğini en üst düzeye çıkarılması,
 • Çatışma analizi sayesinde inşaat sırasında oluşabilecek proje revizyonlarının engellenmesi ve hatalı imalat riskinin en aza indirilmesi,
 • Gerçekçi zaman planlaması ile imalat aşamasında oluşabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi,
 • Proje genelinde üretilen 3B modeller ile tahminlerde bulunarak hızlı proje kararlarının alınması,
 • Gerçek ve güncel koordinat verileriyle vasıtasıyla yapım aşamasında oluşabilecek farklılıkların önlenmesi,
 • Tüm disiplinlerde yapılan simülasyonlar sayesinde gerçekçi modeller ve BIM’in özü olan yapıların dijital ikizlerinin oluşturulması,
 • Modeller üzerinde işlenen malzeme bilgileri sayesinde işletme yönetimi sırasında oluşabilecek maddi sorunların hızlı çözümünün sağlanması,
 • Yapım aşamasında dijital araçlarla yapılan gerçek zamanlı kontroller ile personelinin çalışmalarının kolaylaşması ve zamandan tasarruf edilmesi,
 • Proje aşamasında tercih edilen modellerde yer alan materyaller ile işletme aşamasında enerji verimliliğinin sağlanması

Söz konusu yüksek lisans tezinin tam metnine Yüksek Öğretim Kurumu sayfasından ulaşabilirsiniz.