Revit Arazi Modelleme

2040

Arazi çalışmaları Z düzleminde koordinat bilgileri içeren işlemler olduğundan, proje çalışmalarında araziye dair işlemler çok kolay olmamaktadır. Eğimli yüzeye düz giden bir yolun eklenmesi gibi işlemler gerekmektedir. Çeşitli yazılımlar ile yapılan arazi modelleri, genellikle yapılan yazılımın karmaşık bölümlerinden birisidir.

Revit yazılımda ise, arazi modelleri oldukça pratik bir şekilde oluşmaktadır. Farklı yöntemlerin olduğu arazi modelleme çalışmalarında, yüzey X,Y,Z değerleri verilen noktaların birleştirilmesiyle oluşur. Harita işleri ekiplerinden gelen, arazi kotları kolaylıkla birleştirilir.

Revit’te arazi modelleme için kot noktaları kullanılır. Arazi oluşturmak için ilk olarak bir geometri oluşturulur. Geometri oluşturmak içinde en az 3 noktaya ihtiyaç duyulur. Revit’te arazi modellemek için ilk olarak;

Project Browser’dan Site planına girilir.

Massing & Site sekmesinden Toposurface komutu çalıştırılır.

Place Point komutu otomatik seçili olarak gelir. Elevation ile kot noktalarımızın kot seviyelerini belirleyebilir. Kot seviyesini belirledikten sonra Place Point ile kot noktaları eklenir.

Kot noktaları eklenmiştir.

Kot noktalarının eklenmesi bittikten sonra, Finish Surface komutu ile işlem tamamlanır.

Arazi modellenmiştir.

Not: Arazi modelinin SITE görünümünde oluşturulması gerekmektedir. Plan görünümünde arazi oluşturulursa, Revit arazinin bu görünümde görüntülenmeyeceğini uyarısını verecektir ve plan görünümünde arazi görünmeyecektir. SITE görünüme ya da 3D görünüme geçiş yapıldığında arazi görüntülenecektir.