BIM Terimleri Sözlüğü- III Yayımlandı

573

BIMe Initiative tarafından hazırlanan, editörlüğünü Dr. Bilal Succar’ın, yardımcı editörlüğünü Dr. Marzia Bolpagni’nin üstlendiği; Doç. Dr. Ümit Işıkdağ, Y. Mimar Burcu Esen Barutçu, Y. Mimar Dursun Furkan Çapkın’ın Türkçeye çevirdiği BIM Dictionary; VitrA’nın katkılarıyla, b. kitap tarafından ilk defa Türkçede basılı hale getirildi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin evsahipliğinde düzenlenen Avrasya BIM Forumu-EBF 2019’da BIM konusuna ilgi duyan okurlarla buluşan ilk kitabın ardından ikinci kitap Şubat 2020’de, serinin son kitabı ise Aralık 2020’de b. kitap’tan çıktı.

Yapı Bilgi Modelleme (BIM) ile ilgili yüzlerce terime; tanım, kısaltma ve eş anlamları ile yer veren ve 3 ciltten oluşan BIM Terimleri Sözlüğü’nün tüm ciltleri yayınlandı. 78 terim içeren ilk cilt en sık kullanılan terimlere yer verirken 88 terimden oluşan ikinci cilt, farklı proje süreçlerinde bilgi alışverişinin sağlanması ve yapı bilgi modellerinin kullanımına yönelik terimleri bir araya getiriyor. Serinin 67 kelimeden oluşan üçüncü cildinde ise ilk iki sözlükte adı geçen terimler ağırlıklı olarak yer alıyor. Tüm ciltlere Prof. Dr. Salih Ofluoğlu’nun önsözü eşlik ediyor.

İnternet üzerinden herkesin erişime açık olan BIM Dictionary’nin Türkçe basılı versiyonu konu ile ilgilenen öğrenci ve profesyonellere ücretsiz olarak dağıtılıyor. VitrA’nın Binat İletişim&Danışmanlık işbirliğiyle üniversitelerde düzenlediği “BIM” konulu VBenzeri Kampüs etkinliklerinde de BIM Terimleri Sözlüğü öğrencilere hediye ediliyor.

“BIM Terimleri Sözlüğü, inşaat sektöründeki sayısallaşma ve BIM ile ilişkin kavramların anlaşılmasına yaptığı katkıyla önemli bir görevi yerine getirmiştir.” Prof. Dr. Salih Ofluoğlu, “Önsöz”, BIM Terimleri Sözlüğü III, b.kitap (Enformatik Bölümü Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Künye:
BIM Terimleri Sözlüğü III
Editörler: Dr. Bilal Succar (Editör), Dr. Marzia Bolpagni (Yardımcı Editör),
Doç. Dr. Ümit Işıkdağ, Y. Mimar Burcu Esen Barutçu, Y. Mimar Dursun Furkan
Çapkın (Türkçe Editörleri), Doç. Dr. F. Pınar Çakmak (Çeviri Danışmanı)
Yayına Hazırlayan: b. kitap (Binat İletişim & Danışmanlık)
Yayın Koordinatörü: Neslihan İmamoğlu
Redaksiyon: K. Bilge Erdem
Kapak ve Sayfa Tasarımı: Gül Dönmez
1. Baskı: Aralık 2020, İstanbul
ISBN (Takım): 978-605-81332-1-1 (Tk)
ISBN (Cilt): 978-605-81332-4-2 (3.c)