BIM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMLARI

1963

Dünyada ve ülkemizde giderek yaygın bir şekilde talep gören ve bu nedenle inşaat sektöründe çalışan profesyoneller için de yeni bir uzmanlık alanı haline gelen BIM konusunda bazı üniversitelerimiz ile özel kuruluşlarca eğitimler düzenlenmektedir. Bu yazımızda bu eğitimlerden bahsetmek ve konuyla ilgili uzmanlaşmak isteyenlerin önündeki seçenekleri derlemek istedik.

1. İTÜ SEM – BIM Uzmanı Sertifika Programı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve firmalarda BIM Uzmanı olarak görev almak isteyen kişilere gerekli teorik ve pratik bilginin verilerek BIM süreçlerinin yönetiminde yer alacak yetkin kişilerin yetiştirilmesini amaçlayan Sertifika programı toplam 3 modülden oluşuyor.

 • İlk modül: BIM Süreçleri Eğitim Programı
 • İkinci modül: BIM Uygulama Eğitim Programı
 • Üçüncü modül: BIM Uzmanı Sertifika Programı

BIM Süreçleri, BIM Uygulama ve BIM Uzmanlık Eğitimlerinin üçünü de tamamlamış katılımcılara, İTÜ rektörü tarafından imzalı “İTÜ BIM Uzmanı Sertifikası” veriliyor ve bu sertifika başka herhangi bir kurumun onayına ihtiyaç duyulmaksızın uluslararası geçerlilik taşıyor.

21 ve 28 saatlik 3 ayrı programdan oluşan eğitimler 2020 yılında Koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak devam ediyor.

2. ODTÜ SEM – Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı

Türkiye’de hizmet veren Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörüne yönelik son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçleri ve araçları konusunda kavramsal ve uygulamalı olarak kapsamlı bir eğitim vermek amacıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı beş ayrı bölümden oluşuyor.

Mimarlık, mühendislik veya yapı ile ilgili diğer alanlarda 4 yıllık bir üniversite bitiren ve inşaat sektörü ile ilgili tecrübeye sahip kişilere yönelik olarak hazırlanan Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programının toplam süresi 80 ders saat olup her biri 16 saatten oluşan şu 5 modülü içermektedir.

 1. Temel Yapı Bilgi Modellemesi Kavramları
 2. Yapı Bilgi Modellemesi için Modelleme
 3. Yapı Bilgi Modellemesi ile Analiz
 4. Standartlar Eşliğinde Yapı Bilgi Modellemesi Uygulama Süreçleri
 5. Yalın İnşaat Süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi

Eğitim sonunda gerekli başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika verilmektedir.

3. BÜYEM – İnşaat Projelerinde Uygulamalı BİM Süreçleri

İnşaat projelerinin tasarım, mühendislik ve uygulama süreçlerinde görev alan ve  BİM uygulamalarını kullanan/kullanmayı düşünen mimar ve mühendislere yönelik olarak Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen İnşaat Projelerinde Uygulamalı BIM Süreçleri eğitiminde BIM Kuramı altında BIM Kuramı, BIM Standartları, Yazılımları ve Uygulama Planı, BIM ile metraj ve keşif, BIM ve Sürdürülebilirlik gibi konular ele alınıyor.

Toplam 24 saatten oluşan eğitim programı içeriği ise şu şekilde:

 • BİM kuramı ve tasarımı; inşaat sürecinde BİM; BİM ile işbirliği yaklaşımları
 • BİM yazılımları ve yapıtaşları; Bilgi modelleme ve IFC standartları; Bina yaşam döngüsü için BİM uygulama planları, BİM ile metraj ve keşif
 • BİM ekip organizasyonu; BİM ile dökümantasyon üretimi; Uygulamada BİM ile proje kontrolü Revit/Navisworks ile BİM e giriş; Tasarımda BİM ile Model/Çakışma kontrolü; 4D süreç izleme modeli; İmalat çizimleri, sayısal üretim.
 • BIM ve sürdürülebilirlik, BIM ile Bina Performans Analizi kavramları, BIM ile Bina Enerji Yükü, Güneş Işınımı ve Gün Işığı Analizleri kavramsal çerçevesi.

4. Antalya SEM – Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Modelleme Uzmanlığı Eğitim Programı

Antalya Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen BIM Modelleme Uzmanlığı Sertifika Programında; Genel hatlarıyla BIM kavramı, Bütünleşik proje teslim sistemi, BIM mantığında Autodesk Revit programı üzerinden temel modelleme, BIM’in potansiyelleri ve kullanım alanları gibi konular ele alınmakta, bu eğitimler sadece nesne modelleme mantığından uzak bir şekilde uygulamalı olarak aktarılmakta ve ders boyunca gerçek bir projenin BIM mantığında nasıl modellendiğini öğretilmektedir.

Ülkemizde teknik müşavirlik sektöründe ciddi anlamda YBM konusunda uzman teknik personel eksikliği bulunduğu düşüncesinden hareketle, Antalya SEM tarafından düzenlenen söz konusu eğitim ile hem sektöre yeni meslek gruplarının tanıtılması, hem de eğitimin sürdürülebilir bir kalite ortamında verilip standartlaşması amaçlanmaktadır. 8 Hafta ve toplamda 60 saatlik eğitimin sonunda yapılacak olan 3 saatlik sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılar “BIM Modelleme Uzmanlığı Sertifikası” almaktadırlar.

5. ESOGÜSEM – BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Uzmanlığı Uygulamalı Eğitimi Sertifika Programı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin düzenlediği BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Uzmanlığı Uygulamalı Eğitimi Sertifika Programı’nda katılımcılara BIM’e giriş ve 3D – Modelleme, Veri analizi ve Koordinasyon, 4D – Planlama (Timeliner) konuları aktarılıyor.

Hayatın her alanına sirayet etmiş ve kaçınılmaz olan dijital dönüşümün Yapı endüstrisi için en önemli kulvarlarından birisi BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) dir. BIM, bir inşaat projesinin, konsept aşamasından işletmeye alma aşamasına kadar olan sürecinin bilgisayar ortamında simüle edilmesidir. Bu programın amacı,

Firmalarda BIM Uzmanı olarak görev almak isteyen kişilere gerekli teorik ve pratik bilginin verilerek BIM süreçlerinin yönetiminde yer alacak yetkin kişilerin yetiştirilmesi amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Uzmanlığı Uygulamalı Eğitimi Sertifika Programı toplam 48 saatten oluşmakta ve şu konuları içermektedir:

 • BIM’e giriş
 • 3D – Modelleme
 • Yapısal Modelleme
 • Mimari Modelleme
 • Mekanik ve Elektrik Tesisat (MEP) Modelleme
 • Veri analizi ve Koordinasyon;
 • Uygulama Projesi Üretme (Shop Drawings)
 • Model üzerinden metraj alma
 • 4D – Planlama (Timeliner);
 • Çakışma Analizi
 • Zamanlama Simülasyonları

Katılımcılara uygulamaları olarak verilen eğitimde interaktif olarak BIM sisteminin bütün adımlarının uygulaması yaptırılmakta ve uygulama aşaması sonrasında sınav düzenlenerek katılımcılara proje verileri sağlanarak uygulamaları istenmektedir.

Sınavdan başarılı olan katılımcılara rektör tarafından imzalı “ESOGU BIM Uzmanı Sertifikası” verilmektedir.

6. BSIGroup BIM Eğitimi

Birleşik Krallık Ulusal Standartlar Kurumu (BSI) (British Standards Institution)  Türkiye temsilciliği tarafından çeşitli içeriklerde BIM eğitimleri verilmektedir.

 • BIM Temel Eğitimi
 • BIM Prosesleri ve Prosedürleri Eğitimi
 • BIM Bilgi Yönetimi Eğitimi
 • BIM Uygulama Eğitimi