Allplan Bridge 2020 Köprüler İçin 4D BIM Çözümü

518

İlk kez fiziksel modelden üretilen analitik parametrik modelleme, yapısal analiz ve detaylandırma özellikleri sunan Allplan Bridge 2020 çözümü kullanıcıların erişimine sunuldu. Yazılım ile herhangi bir tasarım değişikliği yapıldığında, analitik model de dahil olmak üzere tüm ilgili köprü elemanlarının eşzamanlı olarak güncellenmesi sayesinde köprü tasarımı her zamankinden daha kolay ve daha hızlı bir hale gelmektedir.

Fiziksel ve Parametrik Model

Allplan Bridge 2020, geliştirilen yeni teknolojisi sayesinde, parametrik modeli fiziksel modelden otomatik olarak oluşturmaktadır. Böylece yapılması gereken iş miktarını ve hatalara yatkınlığı büyük ölçüde azaltır.

Allplan Bridge, tanımlanmış inşaat programını analiz eder ve yük durumları, eleman aktivasyonları ve hesaplama işlemleri gibi tüm gerekli hesaplama tanımlarını otomatik olarak yerine getirir. Kullanıcıların yapım sırasında ortaya çıkan öğeleri ve sonuçları tam olarak kontrol altında tutmalarına yardımcı olur.

Üst üste binmiş kalıcı yüklerin (kaldırımlar, yol döşemesi vb.) ağırlığı ve konumu otomatik olarak geometrik modelden alınır. Kullanıcının, ekipmanın kurulduğu zamandaki noktasını belirtmesi gerekir ve sonuç olarak yük analitik sisteme uygulanır. Sıcaklık değişimi veya rüzgar yükleri gibi ek yükler de kolayca tanımlanabilir ve uygulanabilir.

Allplan Bridge’te Süperpozisyon

Süperpozisyonun şematik tanımı, maksimum esnekliği optimum genel bakışla birleştirir. Kullanıcı tanımlı stres noktalarında birkaç stres bileşeni seçmek ve strese yol açan süperpozisyon gerçekleştirmek mümkündür. Ayrıca süperpozisyon, seçilen elemanlar için karşılık gelen sonuçların depolanmasına izin verir.

Bernoulli kiriş teorisini temel alan global bir statik analiz, daha önce tanımlanan tüm otomatik ve manuel hesaplama eylemleri için gerçekleştirilir. Analiz, kesit değişimini doğru olarak göz önünde bulundurmak için geliştirilmiştir. Ayrıca, zamana bağlı etkilerin doğrusal olmayan hesaplanması, tasarım kodu formülleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Allplan Bridge ile yapısal analiz ve detaylandırma için iki ayrı model yerine ortak bir köprü modeli kullanılarak disiplinlerarası işbirliği geliştirilmiştir. Parametrik model ve iş adımlarının kapsamlı otomasyonu, aşırı zaman alan ve hataya açık tasarım değişiklikleri için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Allplan Bridge, köprü projelerinin tasarlanma ve yürütülme şeklini değiştirecek yeni nesil bir BIM çözümüdür.

Kaynak: allplan.com/en/products/bridge