Avrupa’da Mimarlık Mesleği

661

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE-The Architects’ Council of Europe) Sektör Çalışması; Avrupa’da çalışan mimarlar, mimari pazar ve mimari uygulamalar hakkında istatistiksel, sosyolojik ve ekonomik verileri toplayan ve analiz eden iki yılda bir yapılan bir ankettir.

ACE tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen sektör çalışması, Avrupa’da mimarlık mesleği üzerine yapılan en geniş kapsamlı çalışmalardan birisi olarak geçen sene yayınlanmasıyla birlikte, ilgililer için önemli bir referans kaynağı oldu. 30 Avrupa ülkesinden yaklaşık 30.000 mimarın verdiği yanıtlara dayanarak hazırlanan söz konusu çalışmanın altıncı baskısı, yeni araştırma alanlarıyla zenginleştirildi.

Söz konusu çalışma ile öncelikle Avrupa ülkeleri arasında karşılaştırmalar yapılarak ülkelerin kendi ulusal durumlarını gözden geçirmeleri söz konusu olabileceği gibi Avrupa dışındaki ülkeler açısından da bir mukayese aracı olacağı söylenebilir.

Çalışmanın ana bölümleri şu şekilde;

  • Avrupa’da Mimarlar
  • Mimarlık – Serbest Piyasa
  • Mimarlık – Uygulama
  • Mimarlık – Bireysel
  • Ülke Profilleri

Geniş kapsamlı bu çalışmada Avrupa’daki mimarların sayıları, ülkelere göre ve çalıştıkları konuma göre ortalama gelirleri, bireysel/şirket bünyesinde veya kamuda çalışma oranları, yaş ve cinsiyete göre çeşitli dağılımlar gibi birçok bilgiyi bulmak mümkün.

Çalışmada katılımcılara ayrıca BIM kullanımı hakkında da soru yöneltilmiş ve buna dair sonuç ‘Mimarların BIM Farkındalığı Ve Kullanımı’ başlığıyla ülkelere göre gruplanarak tabloya aktarılmıştır.

Katılımcılar; BIM kullanmış olanlar, BIM hakkında bilgi sahibi olup henüz kullanmamış olanlar ve BIM ile ilgili hiç bilgi sahibi olmayanlar şeklinde 3 kategoriye ayrılmış, ayrıca BIM kullananların projelerinde hangi oranda BIM kullandıkları farklı bir kategoride belirtilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre;

  • Avrupa genelinde son 1 yıl içerisinde uygulamaların yüzde 19’unda BIM kullanılmış. BIM kullanan bu kesim, yürüttükleri projelerin ortalama olarak %37’sinde BIM kullanmış.
  • Avrupa ülkeleri arasında BIM kullanımı ve farkındalığı açısından en yüksek oranın tespit edildiği ülkeler Norveç, İsveç, Lüksemburg, Finlandiya ve Estonya.
  • Avrupa genelinde BIM konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olmayan kesimin oranı %14 civarında kalmış ve en düşük farkındalık Yunanistan’da tespit edilmiş.
  • Geriye kalan %67’lik oran ise konu hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olmakla birlikte BIM kullanmamış olan kesim.