ODTU Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Sertifika Programı

551

Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı’nın temel amacı Türkiye’de hizmet veren Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörüne yönelik son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçleri ve araçları konusunda kavramsal ve uygulamalı olarak kapsamlı bir eğitim vermektir.

Kesin kayıtlar 10/02/2020 tarihinde başlayacak, 26/02/2020 tarihinde sona erecektir. Program başlangıç tarihi 28 Şubat 2020 dir.

Amaç

Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı’nın temel amacı Türkiye’de hizmet veren Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörüne yönelik son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçleri ve araçları konusunda kavramsal ve uygulamalı olarak kapsamlı bir eğitim vermektir. Bu hedefe ulaşmak için kavramsal ve uygulamalı konular içeren beş ayrı bölümden oluşan bir eğitim programı oluşturulmuştur.

Programın genel amaçları:

 • Yapı Bilgi Modellemesi kavramını tarihi gelişimi ve sektör için önemi açısından irdelemek,
 • Yapı Bilgi Modellemesi konusundaki temel kavramları sunmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi süreçlerini ve faydalarını anlatmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi konusunda uluslararası çalışmalardan örnekler sunmak,
 • Temel modelleme kavramlarını anlatmak,
 • Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörü açısından temel modelleme pratiklerini uygulamalı olarak sunmak,
 • Şantiye (yapım) süreçleri için temel analiz kavramlarını anlatmak (çakışma analizleri, maliyet tahmini, iş planlama süreçleri, vb.),
 • Sürdürülebilirlik analizlerinin yapılması (enerji analizleri, vb.),
 • İşletme süreçleri açısından temel analiz pratiklerini uygulamalı olarak sunmak,
 • Standartlar eşliğinde Yapı Bilgi Modellemesi uygulama süreçlerini anlatmak,
 • Proje hayat döngüsündeki bilgi üretim ve organizasyon süreçlerini anlatmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi olgunluk seviyelerini sunmak,
 • Uluslararası standartlar ve ihale süreçleri konusunda bilgilendirmek,
 • Yalın İnşaat süreçleri
 • Yalın İnşaat ve Yapı Bilgi Modellemesi arasındaki sinerjiler

Başvuru Koşulları

Mimarlık, iç mimarlık veya mühendislik alanlarında 4 yıllık bir üniversite bitirmiş olmak.

Son Başvuru Tarihi

26.02.2020

Kontenjan

15 kişi

Süre

Programın toplam süresi 80 ders saatidir. Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı her biri 16 ders saati olan beş ana modülden oluşmaktadır. 

1) Temel Yapı Bilgi Modellemesi Kavramları – 16 ders saati

2) Yapı Bilgi Modellemesi için Modelleme – 16 ders saati

3) Yapı Bilgi Modellemesi ile Analiz – 16 ders saati 

4) Standartlar Eşliğinde Yapı Bilgi Modellemesi Uygulama Süreçleri – 16 ders saati

5) Yalın İnşaat Süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi – 16 ders saati

Eğitim Dili

Eğitim dili Türkçedir. Ancak sunum materyali İngilizcedir. 

Belgelendirme

 • Sertifika sınavına girebilmek için eğitimin %80’ine devam etmek zorunludur.
 • Programın son haftasında ödev – sınav yapılır.
 • Ödev – sınav notu  %70 üzerindekilere ‘Sertifika’, bu oranın altında kalanlara devam koşulunu sağlamaları durumunda ‘Katılım Belgesi’ verilir.
 • Sınavdan geçemeyen katılımcılar için bir kez olmak üzere telafi sınavı yapılır.

Bedel

10.800 TL

Diğer bilgiler için ODTU SEM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.