CAD Çizimlerini BIM Araçlarına Alırken (import) Dikkat Edilmesi Gerekenler

0
204

BIM sistemi ile çalışıyorsak olsak da, CAD çizimlerinden kaçmamız olası değildir. Çizimlerimize altlık olarak kullandığımız gibi, başka ekiplerden gelen çizimler de çoğu zaman cad verileri olabilmektedir. BIM dosyalarındaki detay çizimleri, hala pek çok kullanıcı tarafından mevcutta kullandığı cad-dwg çizimlerini, BIM çizimlerine alarak (import) oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, cad çizimlerinin BIM araçlarına alınması (import) oldukça önemlidir. Cad çizimlerini BIM dosyanıza alınırken, aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Dosya adı:

Bilgisayarda oluşturduğunuz tüm dosyalarda dosya adları önemlidir.  Windows’un dosya adlarında kullanılabilecek karakter sayısı sınırı genellikle 260 karakterdir. Ancak dosya adı bundan daha kısa olmalıdır, çünkü bu karakter sayısı dosya yolunun tamamına aittir. (Örneğin, C:\Program Files\dosya.txt)  Çok uzun ada sahip bir dosya, başka konumlara kopyalanırken hata oluşturacaktır. Souç olarak, CAD dosyalarınız için olabildiğince kısa isimler oluşturun.

2. Cad çizimlerinin temizlenmesi:

Dosyanıza alacağınız cad çizimi olabildiğince temiz olmalıdır. Kullanılmayan LAYER, BLOCK vb. öğeler içermemelidir. Çizim mutlaka ‘PURGE’ edilmiş olmalıdır. Temizlenmemiş dosyada bulunan, öğelerinde aktarılan dosyaya geleceği unutulmamalıdır.

3. Çizimin konumu

CAD çizimlerininiz, 0,0 noktasına yakın oluşturunuz. Çizim programlarının tümünde, çizimin oluşturulduğu konum önemlidir. Her çizimin, bir ORIGIN noktası denilen, 0,0 noktaları vardır. Cad çizimini ne kadar origine yakın oluşturursanız, IMPORT ettiniz, diğer yazılımlarda sıkıntı yaratmayacaktır. Aksi durumlarda, BIM dosyanıza aldığınızda, çizim boyutları çok büyüyecek, çizim origininden uzakta elemanlar oluşacaktır. Cad yazılımlarında, çizimin orijine yakınlığı fazla hissedilmez, sıkıntı yaratmaz iken, BIM araçlarında bu durum çizimi zorlaştırmaktadır.

4. Cad birimi

Çizim çalışmaları yapılırken, çizimler metre, milimetre, santimetre gibi ölçü birimlerinden birisi kabul edilerek oluşturulur. Cm lik dosyada çalışırken, 1 metrelik bir uzunluk için 100 değeri girilir. Milimetrik sistemde çalışınılıyorsa, 1000 değeri girilir. BIM araçlarında da çalışılan birim önemlidir. Cad dosyayı aktarırken, çizimin hangi birimle çizildiği mutlaka kontrol edilmeli ve ona göre aktarma ayarları yapılmalıdır.

5. LAYERLAR

Cad çizimlerinde çalışmalar yapılırken, bazı katmanlar (LAYER) kapatılır, dondurulmuş (FREEZE) yada kilitlenmiş (LOCK) olabilir. Çizimi dosyanıza almadan önce, tüm LAYER ların açık, dondurulmamış ve kilitlenmemiş olduğundan emin olun. Çünkü dosyanıza aldığınızda, kapalı dahi olsalar, tüm LAYER lar açık olarak gelecektir.

6. X-REF

Cad dosyalarına X-REF olarak eklenmiş çizimler olabilir. Kontrol edin ve gereksiz olanlarını temizleyin. Mümkünse X-REF lerinizi cad dosyanıza alarak, X-REF bağlanmamış çizimler kullanın.

7. X-CLIP

Cad çizimlerinde, istenilmeyen alanları gizlemek için X-CLİP aracı kullanıldığında, X-CLIP FRAME kapatılmış ise, çizimin x-clip li olduğu gözden kaçabilmektedir. Cad çizimde, az bir çizim olmasına rağmen, dosyaya aktarıldığında çok daha fazla çizimle karşı karşıya gelinmektedir. Cad çizimlerinde, x-clip ler kontrol edilmeli, gereksiz alanlar temizlenmelidir.

8. Z Koordinatları

Cad çizimlerde çalışırken, bazen çizgilerin Z koordinat değerleri 0’dan farklı olabilir. Yani çizime plan düzlemi hariç görünüş, perspektif gibi açılardan bakıldığında, havada olan çizgiler görülebilir. Harita çizimlerinde, ya da 3 boyutlu öğeler içeren dosyalarda bu durumla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Plan düzleminde çalışırken, bu durum tolere edilebilirken, çizimi BIM araçlarına aktardığınızda olduğu gibi geleceği için, aktarılan çizim 3 boyutlu olacaktır. Cad çizimi gereksiz, 3 boyutlu çizimlerden mutlaka temizlenmelidir.

NOT: cad çizimizi Z koordinatlardan temizlemek için, çizimleri seçip, PROPERTIES bölümünden Z değerlerini 0 yapabilirsiniz. Diğer bir seçenek FLATTEN komutu kullanarak, Z değerlerini sıfırlayabilirsiniz.

9. Taramalar (HATCH)

Tarama dosyaları Cad dosyalarının büyümesine neden olmaktadır. SOLID tarama yapldıgı sanılarak küçük ebatta yapıldığından, SOLID gibi görünen DOT taramalar, dosyaları ağırlaştırmaktadır. Tarama dosyaları, BIM araçlarınızdaki dosya boyutunu da artırarak, çalışma hızınızı etkileyecektir. Tarama tipi olarak, tarama listelerine de otomatik eklenecektir. Gereksiz tarama (hatch) dosyaları silinmelidir.

10. Cad dosya boyutu

Dosya boyutlarınız ne kadar ufak olursa, çizim araçlarında o kadar rahat çalışabilirsiniz. CAD dosyaları genelde, küçük boyutlu dosyalardır. Cad dosyanızın alanının, içeriğine göre fazla olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Yöntem 1. EXPORTTOCAD komutunu kullanarak cad dosyanızı EXPORT edin.

Yöntem 2: cad çizimizi ‘DXF’ olarak kaydedin. Açık olan cad dosyanızı kapatın. SAVE AS olarak kaydettiniz DXF dosyanızı açın ve tekrar DWG olarak kaydedin.

Cad dosyanızı AUDIT komutu ile temizleyin. Gereksiz çizim ve fazlalıkları silecektir.

Mutlaka birkaç kez PURGE edin.