Revit Alan Hesaplamaları

248

Net – Brüt Mahal Alanı Hesap Ayarları

Revit aracında mahal alanları otomatik olarak hesaplanır. Mahali çevreleyen duvarlar değiştiğinde, mahal alanı da otomatik güncellenir.

Yapı projelerinde net ve brüt alan olmak üzere iki farklı alan hesaplaması bulunur. Brüt Mahal Alanı: Kaba yapı sınırları içerisinde yani duvarlar içerisinde kalan alandır. Net Mahal Alanı: Kaplama malzeme alanları düşülerek hesaplanan alandır. Duvarlarda bulunan sıva, ahşap vb. kaplamalar dan sonra kalan alandır. Brüt alanı 50.00 m2 olan bir odanın, net alanı 48.5 gibi, bürüt alan göre daha az bir alan olacaktır.

Revit aracında yapılan hesaplamalar brüt mü net alan mıdır? Gereken değişiklikler nasıl yapılır?

Revit aracında standart ayarlarında yapılan alan hesaplaması, net duvar alanı yani, kaplamalardan sonra kalan alandır.

Alan hesaplamalarını değiştirmek için, Room&Area bölümünde sağ alt köşede yer alan ok işareti tıklandığında açılan sekmeden, Area and Volume Computations seçeneği tıklanır. Açılan sekmede, alan ve hacim hesaplamaları ile ilgili ayarlar bulunur.

Room Area Computation / Mahal Alan Hesaplamaları

At wall finish: Kaplama bitiş yüzeyi

At Wall center: Duvar merkezi, orta noktası

At Wall core layer: Duvar çekirdeği (Kaba duvar sınırı)

At Wall core center: Duvar çekirdek merkezi (Kaba duvar merkezi)

Not: Duvar ‘CORE ‘ kısmı olarak ifade edilen kısım,

Duvar / Properties -Özellikler / Edit Type

Structure Edit / Edit Assembly seçeneğinde çıkan, duvar kalınlık ve katmanlarının ayarlandığı kısımdır.