Revit İpuçları -1

703

Revit yazılımında hızlı ve doğru model üretmek için, programın büyük çoğunluğuna hakim olmak gerekir. Nesnelere, görünümlere göre komutların değiştiği düşünülürse, pek çok detayı ve komut özeliklerini bilmek gerekir. İşte bilmeniz gereken, işlemlerinizi kolaylaştıracak bazı ipuçları…

Paftalardaki Görünüm Adları

Revit’te görünüm adları sadece ilgili görünüme özgüdür. Yani aynı adla iki görünüm oluşturulmaz.  Çizimler paftalara eklendiğinde ise, farklı ölçekli aynı planların verilmesi gibi durumlarda, paftada aynı adla görünüm ismi kullanılması gerekebilir. Böyle durumlarda ya da paftada farklı bir adla yazılmasını istenilen durumlarda, Properties sekmesinde yer alan Title on Sheet seçeneği kullanılır.

Kilitler

Nesnelerin birbirlerine kilitlenerek bağlanması gerekli ölçü ve ilişkileri sağlamak için kullanışlı bir yöntemdir. Fakat ne kadar çok kilit var ise Revit o kilitler ile ilgili hesaplamalar yapacağı için, çizimin yavaşlamasına sebep olacaktır. Sadece gerekli unsurlarda kilit özeliğini kullanılmalıdır.

Hızlı Kısa Yol Çubuğu

Sıklıkla kullanılan komutların, ana ekranda sürekli açık duran ‘Hızlı Kısa Yol Çubuğu’ na (Quick Access Toolbar) eklenmesi durumunda, pratiklik sağlanacaktır.

İstenilen komutun çubuğa eklenmesi için, komut üzerinde sağ tıklandığında çıkan Add to Quick Access Toolbar seçeneği seçilerek eklenir.

Görünümdeki Grafik Özelliklerini Değiştirme

Sadece tek bir görünümde, tek bir nesneye ait değişiklik yapılması istendiğinde, Override Graphic in View seçeneği kullanılabilir. Bunun için değişiklik yapılacak olan nesne üzerinde sağ tıklanır. Açılan Override Graphic in View seçeneğinde, Element kısmı tıklanır. İlgili düzenlemeler yapılarak onaylanır.

Görünüme Hızlı Bir Şekilde Geçmek

Revit’te görünümler, Project Browser kısmında yer alır. Açılması istenilen görünüm o kısımdan bulunarak, çit tıklanarak açılır.  Açık olan görünümde, kesit görünüş gibi görünümlere hızlıca ulaşmak için, açılması istenilen görünüme sağ tıklanır Go To View – Görünüme Git seçildiğinde, ilgili görünüme açılmış olur.

Mahal Yükseklikleri

Mahaller projenin her disiplini ilgilendiren, ana unsurlardır. Revit’te mahal (room) eklediğinizde, yüksekliklerini kontrol edilmesi gerekmektedir. Çoğu zaman kesit görünümlerinde fark edilen bu durum Özellikle MEP hesaplamaları için önemlidir.

Bir Önceki Seçimi Seçme

Oldukça kullanışlı kısa yollardan birisi, bir önceki seçimi seçme olan CTRL+ SOL OK tuşlarıdır. Bir görünümde seçtiğiniz nesneleri, başka bir görünüme geçtiğinizde, CTRL+ SOL OK ile tekrar seçebilirsiniz.

Klavyeden Kopyalama

Nesneleri klavyeden kopyalamak için, nesneyi sürüklerken CTRL tuşu basılı tutulur.

Klavyeden Nesneleri Hareket Ettirme

Klavyedeki Yön tuşları ile nesneler sağa-sola yukarı aşağı hareket ettirilebilir. SHIFT + YÖN TUŞLARI na basılırsa, nesneler on kat daha hızlı hareket eder.

Paftada Çizimleri Döndürme

Paftada yer alan çizimler 90 derece dönderilebilir. Bunun için, ilgili görünüm seçildiğinde ortaya çıkan, Rotation on Sheet seçeneği kullanılır.