Yeni BIM standardı – Güvenlik Odaklı Yaklaşım

124

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) alanında  tüm dünyada geçerlilik kazanmış PAS 1192 kodlu standartları hazırlayan İngiltere Standartlar Enstitüsü, (orijinal adıyla British Standards Institution-BSI), AEC endüstrisinin hassas bilgilerle ilişkili riskleri azaltmasına yardımcı olmayı amaçlayan yeni uluslararası BIM standardı ISO 19650-5: 2020’yi yayınladı.

Yayınlanan bu yeni uluslararası standart, BIM 19650 serisinin üçüncü yayını olup varlıkların tasarımında, yapımında, işletilmesinde ve hizmetten çıkarılmasında yer alan kuruluşların, inşa edilmiş çevre hizmetlerinin emniyeti, güvenliği ve esnekliğini etkileyebilecek hassas bilgilerle ilişkili riskleri azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Özellikle başka bir girişim, proje, varlık, ürün veya hizmetin bir parçası olarak veya bunlarla ilişkili olarak elde edilen, oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgilerin yönetimini ele alan, güvenliğe önem veren bir bilgi yönetimi yaklaşımının ilkelerini ve gereksinimlerini belirtmektedir.

Öte yandan uyumluluğu izleme ve denetleme ihtiyacı da dahil olmak üzere, bu bilgilere erişimi olan kuruluşlar arasında uygun ve orantılı bir güvenlik zihniyeti ve kültürü oluşturmak ve geliştirmek için gerekli adımları ele almaktadır.

Gelişen Standartlar

Konuyla ilgili BSI yapılı çevre standartları başkanı Ant Burd görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır:

“Bilgilerin paylaşımı, bir bina, tesis ve hatta bir kritik altyapı parçası hakkındaki hassas bilgilerin yanlışlıkla açığa çıkmasına neden olabilir. Bu yeni standart vasıtasıyla ana hatları verilen güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsenerek, riskler önemli ölçüde azaltılabilir.”

kaynak:pbctoday.co.uk/news/bim-news/new-bim-standard/79195/