Model Görünüm Tanımları (MVD)

557

Model Görünüm Tanımları (MVD) ile, bütünleşik IFC modelinden, ihtiyaçlar doğrultusunda görümler elde edilir. Örneğin, genel koordinasyon için “Referans Görünümü” MVD’sini veya enerji simülasyonu için “Enerji Analizi” MVD’sini kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgiye Model Görünüm Tanımı (MVD) (Model View Definition) fikir yazısından erişebilirsiniz.