Revit: Filters

91

Revit’te görünüm ayarlarını kontrol etmek için Object Styles (Nesne Stilleri) , Visibility/Graphics Overrides (Görünürlük/Grafik Ayarları) vb. çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Filters (Filtreler)ayarlarıdır.

Filters özelliği adından anlaşılacağı üzere, filtreleme bir nevi gruplama mantığında çalışır. Öncelikle nesneler filtrelenir, sonrasında filtrenilen bu nesnelere istenilen özellikler toplu halde girilir. Örneğin, duvarlar, ‘tüm duvarları seç, kalınlıkları 20 cm olanları seç ya da iç duvarları seç’ gibi filtrelenir ve sonrasında bu duvarların hepsini mavi renkli göster, hepsininim tarama çizgisini değiştir gibi özellikler verilir.

Filtreler ile ortak özelliklere göre ayarlamalar yapılır. Filtreler tek bir nesne grubuna özgü değildir, Duvarlar, kapılar ve merdivenler bir grup oluşturulabilir. Filtreler, diğer görünüm ayarlarına göre çok daha fazla kontrol ve ayarlama imkânı verir. Pek çok nesnesin, hızlıca görünüm ayarlarının yapılmasını sağladığı gibi, değişiklilerinde pratik bir şekilde yapılmasına olanak verir.

Farklı Nesneleri Filtreleme

Revit’te tek bir nesne grubu ile işlem yapılması istendiğinde, Görünüm ayarlarından hızlıca ilgili düzenlemeler yapılır. Örneğin, tüm duvarlar kırmızı renkte görünsün istenildiğinde, sadece duvarlar olduğu için, duvarlar seçilerek işlem yapılır. Duvarlar, Kolonlar, Kapılar, Merdivenler hepsi kırmızı renkte görünsün istendiğinde, her bir grup için düzenleme yapılır ya da bu gruplar için filtre oluşturulur.

View> Filter seçilir.

Filters ayarlarının yapıldığı bölüm açılır.

New / Yeni seçeneğinden, yeni bir filtre oluşturulur. Filter adı girilir. Örneğin; Kırmızı Grup

(Çalışmalarda isimlendirmelerin doğru ve anlaşılabilir yapılması önemlidir. Filtreler arttıkça, üzerinden zaman geçtikten sonra dosyalar açıldığında ya da çoklu kullanıcılar ile çalışılan dosyalarda isimlendirmeler önemlidir. Ortak dil için ofislerin isimlendirme standartları olmalı, Filtreler de tanımlanmalıdır.)

Gruplanması istenilen kategoriler seçilir. Örnekte, Duvarlar, Kolonlar, Kapılar, Merdivenler hepsi kırmızı renkte görünsün istendiği için bu kategorilerin önlerinde bulunak kutucuk işaretlenerek seçim yapılır. Bu filters özelliği, bu gruba ait çeşitli düzenlemeleri toplu olarak yapılamasını sağlar.

Görünüm ayarlarını yapmak için,

View> Visibiliy/Graphic sekmesi seçilir ya da klavyeden VG tuşlarına basılarak, grafik görünüm ayarları açılır. Filters sekmesine gelinir.

Filters> Add tıklanır ve daha önceden oluşturulmuş olan filter lar bu kısımda görüntülenir. Kırmızı Grup seçilir.

Bu kısımda, ilgili grup ile istenilen değişiklikler toplu olarak yapılır. Visibilty kısmında yer alan işaret kaldırılırsa, grup görünümden kaldırılmış, gizlenmiş olur, görüntülenmez.

Grup içindeki elemanları kırmızı renkli yapmak için,

Lines>Override sekmesinden ilgili ayarlar yapılır.

Kurala Göre Filtreleme

Kurala Göre Filtreleme

Bir veya daha fazla nesneye ait, özelliklere göre filtreleme yapmak mümkündür. Family Adı, Üretici, Açıklama, Poz No, vb. özelliklere göre kurallar tanımlanabilir.

Örneğin; Revit örnek dosya klasöründe bulunan, ‘rac_basic_project’ doyasında, Poz numarası 46 olan pencereleri, plan görünümünde saklayalım.

  1. View> Filters sekmesinden ya da View>visibilit Graphic>Filter> Edit/New sekmesinden Filtreler açılır.
  2. New/ Yeni seçeneğinden, yeni bir filtre oluşturulur.
  1. Filtrenin hangi kategorilerde olacağı seçilir. Pencereler ile ilgili işlem yapılacağı için, Windows/Pencereler seçilir.

Filter Rules kısmında, kural tanımlanır. Örnek de, poz numaraları 46 olan pencereler seçileceği için,

Type Mark (Poz No) özelliği seçilir. Equals seçeneği girilecek olan özelliğine eşdeğer olanların seçilmesini sağlar. 46 yazılır. Bu kısımda, poz numarası 46 olan pencereler, seçilmiş olur.

  1. Oluşturulmuş filtrenin görünüm ayarlarına getirilmesi için, Add seçeneği tıklanır. Add Filters sekmesinden, oluşturulan filter eklenir.

Visibility kısmında yer alan, görünürlük kutucuğundaki işaret kaldırıldığında, sadece bu görünümde pencereler gizlenmiş olacaktır.

Sonuç:

Filtreleri iptal etmek için, Filtre seçilir, Remove seçeneği ile iptal edilir. Bu şekilde, filtre çizim içerisinden silinmez, sadece ilgili görünümden iptal edilir.