Revit’te Geçici Ölçüler ile Çalışma

58

Revit aracında çalışırken geçici ölçüler çıkmaktadır. Seçilen nesneye göre değişen bu ölçüler mavi renkte belirmekte, nesne bırakıldığında kaybolmaktadır.

Revit temporary dimensions

Herhangi bir ayar değişikliği yapılamadığında, standart açılışında geçici ölçüler bazı ayarlar ile gelir. Örneğin duvarlar seçildiğinde, duvarları orta noktasından alır. Kapı seçildiğinde ise, kapının orta noktasından ölçü verir.

Revit temporary dimensions

Bu ölçüler, sadece nesneleri seçince uzunluklarını gösteren ölçüler değildir. Bu ölçülere değerler girilerek, istenilen mesafelerin oluşturulması sağlanır. Dolayısıyla, çalışmayı kolaylaştıran, oldukça pratikleştiren bir özelliktir.

Not: Geçici ölçü noktaları mavi yuvarlak noktalarından sürüklenerek, istenilen yere taşınabilir. Böylelikle çalışma esnasında ilgili yerlere ölçüler taşınıp, mesafeler girilerek pratiklik sağlanmış olur.

Kapı nesnelerinde ortaya çıkan geçici ölçülerde, mavi renkli küçük daire sembolü çift tıklandığında, otomatik olarak, kapı bitişine, kapı merkezine veya kapının diğer bitişine hareket eder.

Revit Ölçü

Geçici ölçülerin nesnelerin nerelerinden alınacağı değiştirilebilinir. Çoğu proje kullanımlarında, duvarların bitiş noktalarından mesafeler alınmaktadır. Revit’te ise geçici ölçüler standart ayarlarda, duvarın orta noktasından almaktadır. Geçici ölçülerin, duvarların orta noktası yerine, bitiş noktasından alınması sağlanabilir.

Geçici ölçü ayarları:

Manage tab> Settings panel> Additional Settings> Temporary Dimensions. bölümünden yapılır.

Revit Ölçü Ayaları

Walls: Duvarlar

Centerlines: Duvarın merkez, orta noktası

Center of Core: Duvarın kaba kısmının orta noktası

Faces: Duvar bitiş yüzeyi

Faced of Core: Duvarın kaba kısmının yüzeyi

Revit temporary dimensions

Doors and Windows: Kapılar ve Pencereler

Centerlines: Merkez noktaları

Openings: Duvar içindeki açıklık, boşluk yüzeyleri

Not: Core ile kastedilen kısım, duvar kalınlıklarında yer alan Core Boundary bölümüdür.

revit wall core