Revit Klavye Kısayolları

110

Revit aracında, ALT tuşuna basıldığı takdirde, program ara yüzünün üst kısmında yer alan komutların kısa yolları görüntülenir.

İstenilen komuta giriş yapmak için, komut karşılığı olan harf girilir. Örneğin, CAD dosyası eklemek için (Import CAD) ALT tuşuna bastıktan sonra çıkan, L tuşuna basılır. İki tuşun aynı anda basılmasına gerek yoktur. ALT tuşuna basılarak komut kısa yolu görülüp, ilgili harfe tıklanır.

ALT tuşuna basılması ile görüntülenen, klavye kısa yollarını kapatmak için ESC tuşu kullanılır.

Sık kullanılan komutlar için, kısa yollar klavyeden girilebilinir.

Örnek Kullanım:

Yeni pafta eklemek için:

Sırasıyla ALT, V, N, S tuşlarına basılır.

Array komutu için:

Sırasıyla ALT, M, A, R tuşlarına basılır.

NOT: Revit Klavye Kısa yol ayalarına;

View / User Interface / Keyboard Shortcuts seçeneğinden erişilir.

Düzenleme yapılmak istenen komutların kısa yol karşılıkları bu kısımdan değiştirilir. Komutları klavyeden girmek, çalışmaları son derece hızlandıran bir işlemdir. Sıklıkla kullanılan komutlar için, ilgili komut seçilerek Press new keys seçeneğinden eklenir.

Komutların standart ayarlardaki klavye karşılıklarına PDF file: Default keyboard shortcuts den erişebilirsiniz.