BSI: İngiltere Standartları Enstitüsü, orijinal adıyla BSI (British Standards Institution

BSI, İngiltere’de farklı alanlarda standartlar belirleyen bir kurumudur. ISO 9000, ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı gibi ismen dahi aşina olduğumuz bu standartların temelleri BSI tarafından atılmıştır.

Kaynak: www.shop.bsigroupcom

BSI için Türkiye’deki, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) benzeri diyebiliriz.

Türkiye’de 2001 yılında açılan BSI Ofisi, belgelendirme, denetim, eğitim ve ürün testleri alanlarında hizmet vermektedir.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) alanında,  tüm dünyada geçerlilik kazanmış, PAS 1192 kodlu standartlar BSI grup tarafından hazırlanmıştır.

Kabul görmüş standartların olması, ortak dil birliğini de sağlamaktadır. BIM alanına yeni geçmekte olan ülkelerde, ülkemizde olduğu gibi, teknik kavramların yerel dillerdeki karşılığı bile anlaşmazlıklara sebep olabilmektedir. BIM kavramı ülkemizde artık Yapı Bilgi Modellemesi olarak bilinir hale gelmiş olmakla birlikte, LOD, BIM Maturity Level, Common Data Enviroment, TIDP (Task Information Delivery Plan),  COBie gibi kavramların dilimizdeki karşılıkları yeni yeni oluşmaktadır.

Türkiye’de PAS 1192 nin Türkçe karşılığının olması, etkin kullanılması halinde sektöre katkılar sağlayacaktır.

BSI BIM standart içerikleri:

BS1192:2007+A2:2016: Mimarlık, mühendislik ve inşaat bilgilerinin işbirlikçi şekilde üretimi. Uygulama esasları.

PAS1192-2:2013: Yapı Bilgi Modellemesi’nin kullanıldığı inşaat projelerinin sermaye/teslimat aşaması için bilgi yönetimi spesifikasyonu. (Kaynak : bsi Türkiye)

BS1192-4:2004: Tasarım ve inşaat için bilgilendirme. Tesis yönetimi için uygulama esasları (Yapı altyapısı). İşbirlikçi bilgi üretimi. COBie kullanarak işverenin bilgi alışverişi gereksinimlerini karşılama. Uygulama esasları. (Kaynak : bsi Türkiye)

PAS 1192-3: 2004: Yapı bilgi modellemesinin (BIM) kullanıldığı varlıkların operasyonel aşaması için bilgi yönetimi spesifikasyonu. (Kaynak : bsi Türkiye)

PASS dokümanlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://bim-level2.org/en/standards/

Önemli Duyuru:

BSI, Haziran 2018 de, PASS 1192 standartlarında değişiklik yapacaklarını, ISO 19650 kapsamında yayınlayacaklarını duyurdu.

BSI Türkiye:

https://www.bsigroup.com/tr-TR