CIM Nedir?

934

CIM (İnşaat Bilgi Modellemesi) kavramı inşaat sektöründe daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. BIM’e (Bina Bilgi Modellemesi) çok benzer kavram olsa da, tam olarak nedir?

Popüler inanışın aksine, BIM sadece 3B tasarım olmayıp bundan daha fazlasını ifade etmektedir. BIM inşa sürecini de kapsayan bir süreçtir. Herhangi bir projenin inşaat, işletme ve bakımına kadar tüm planlamasını içerir. Maliyetin, operasyonların ve projenin bir bütün olarak yönetimini hesaba katarak inşaat sürecinin ötesine geçer.

BIM inşaat sektöründe kullanılmaya başlandıktan sonra, altyapı / sivil sanayide de yaygınlaştı. Sonuç olarak, inşaat mühendisleri bu kavramı yeniden şekillendirip geliştirerek, sivil sektör açısından daha spesifik bir hale getirdiler. Bu nedenle CIM kavramı BIM ile aynı şeyi ifade etmesine rağmen kullanıldıkları sektörlerin farklı olması nedeniyle sivil sanayide CIM olarak adlandırılmaktadır.

CIM, mimarların ve planlamacıların bir araya gelip bir dizi 3B model üzerinde çalışmasını sağlar. Bu da, gerçek zamanlı işbirliğini teşvik eden etkileşimli bir proje yaratır. Mimarlar ve mühendisler işbirliği yaparken, projenin bilgilerini planlarken ve paylaşırken, CIM’i etkin bir şekilde kullanırlar. CIM’in kullanımıyla, küçük bir bina veya çok büyük yapılar gibi her ölçekte projeler inşa edilebilir. CIM’in daha düşük maliyetle daha iyi sonuçlar sunma becerisi, sektördeki geleneksel yöntemlerden CIM kullanımıyla yer değiştirmesine neden olmaktadır.

CIM, çeşitli endüstrilerde yaygın uygulamalarla kendini kanıtlamış bir yöntem olarak, mimarların altyapı geliştirmelerinin yeniden şekillendirilmesine yardımcı olan temel bir araçtır. Sektörde CIM kullanımına direnenlerin, küresel inşaat pazarında geri düşme riskiyle karşı karşıya kalacağı açıktır.