BIM Pazar Payının 2022’ye Kadar 11.7 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

270

Önümüzdeki dönemde küresel BIM pazarının, sektöre katılan yeni gruplar ve yaşanan teknolojik ilerlemeyle birlikte gelişmesi bekleniyor. Kullanılan geleneksel yazılım firmalarının BIM teknolojisine ayak uydurmak için ürünlerinde geliştirmeler yapmasının beklendiği bu dönemde inşaat sektörünün de geçmişe oranla daha hızlı bir büyümeye şahit olacağı tahmin ediliyor.

Allied Market Research adlı kuruluş, gerçekleştirdiği pazar araştırması sonucunda küresel BIM pazarı hakkında bir rapor yayınladı. Söz konusu raporda yer alan analizlere göre küresel BIM pazarı 2022 yılına kadar 11,7 milyar dolara ulaşacak. Pazarın 2015-2022 döneminde yıllık ortalama % 21,6’lık bir hızda büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Pazarın büyümesini artıran veya sınırlayan faktörlere ve pazarın sunduğu büyük fırsatlara kapsamlı bir bakış niteliğinde olan rapor; söz konusu BIM pazarının çeşitli bölümleri ve bu bölümlere özgü pazar eğilimleri, rekabetçi senaryo ve BIM pazar büyüklüğü ve tahminine odaklanmış.

Raporda ayrıca şu tespit ve tahminlerde bulunulmuş:

  • BIM, geliştirilmiş inşaat verimliliği ile paydaşlar arasında artan veri iletişimi ve koordinasyonu sayesinde kullanıcılar için büyük avantaj sağlandığı; bununla birlikte, yüksek yazılım maliyeti ve sınırlı sayıda eğitimli profesyonel gibi negatif bazı etkiler pazar büyümesini bir ölçüde engelledi.
  • Verileri uzaktaki bir sunucuda yöneten teknolojik yenilikler ve bulut tabanlı çözümlerin sağladığı gelişmiş kullanıcı koordinasyonları pazar büyümesi için fırsatlar yarattı. Son zamanlarda Autodesk ve Bentley Systems gibi pazar liderleri tarafından, servislerine daha iyi erişim sağlanması amacıyla mobil uygulamalar geliştirildi.
  • BIM yazılımları, geleneksel CAD yazılımlarına kıyasla üstün avantajları nedeniyle müşteriler arasında yaygın olarak kabul gördü.
  • BIM, bir projenin geliştirilmesi sırasında etkin veri alışverişiyle enerji simülasyonu ve prefabrikasyon teknikleri yoluyla yeşil binaların geliştirilmesini ve böylece pazar büyümesini teşvik etti.
  • Küresel BIM pazarı; sunulan çözüme (yazılım-hizmet), yazılım dağıtım türüne (bulut tabanlı-yerinde), son kullanıcıya (mimar/mühendis-müteahhit-diğerleri) ve coğrafyaya (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika) göre çeşitli bölümlere ayrılmıştır.
  • BIM; ticari, konut, kurumsal, endüstriyel ve altyapıyı kapsayan farklı alanlarda giderek daha fazla kabul görmüştür. Ticari ve altyapı projelerinde kabul oranı, devletlerin kanuni zorunluluk getiren düzenlemeleri nedeniyle hızla artmaktadır.
  • BIM yazılım modelleri bulut tabanlı veya yerinden çalışan sistemler şeklinde müşterilere sunulur. Bulut tabanlı çözümler, maliyet etkinliği ve şirket içi modellere kolay erişim özellikleri sayesinde müşteriler arasında popülerlik kazanmıştır.
  • Coğrafi olarak BIM pazarı; Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’ya (LAMEA) ayrılmıştır. Asya-Pasifik, Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde BIM’in yüksek oranda benimsenmesi nedeniyle en hızlı büyüyen bölge olacaktır.

alliedmarketresearch.com/building-information-modeling-market