BIM + IoT Kombinasyonu İnşaat Dünyasını Değiştirebilir Mi?

720

Yapı Bilgisi Modellemesi günümüzde inşaat sektöründe yaygın bir kabul görmektedir. Bununla birlikte BIM’in inşaat sonrası süreç ve işletme açısından bazı eksiklikleri olduğu da ifade edilebilir. İnşaat sonrası aşamada model, yapıyı canlı bir öğe olarak değil sadece binanın uygulanmış halini temsil etmektedir. İnşaat sırasında bile  BIM modeli sadece kendisine verilen bilgilerin niteliği kadar iyidir. Veriler gecikmişse veya yanlışsa, model de bunlardan etkilenecektir.

Bu bağlamda, inşaat sürecinin daha iyi şekilde geliştirilip izlenmesi, enerji yönetimi ve devam eden işletme süreçleri açısından BIM ile IoT (Internet of Things – Nesnelerin İnterneti) entegre edilerek kullanılabilir. Bunun nasıl yapılabileceğini açıklamaya çalışalım:

İlk olarak bir temel oluşturmak için bazı kavramları kısaca tanımlayalım:

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM): Hepimiz BIM’in ne olduğunu biliyoruz. Bu yazı bağlamında BIM’in bir projenin dijital gösterimini oluşturmak için bilgileri birleştirmeyi içerdiğini varsayalım. Bu varsayım sayısız kaynaktan gelen bilgilerin birleştirilmesini ve tüm süreç boyunca gerçek projeye paralel olarak gelişmesini ifade eder. BIM, herkesin erişebileceği ve paylaşabileceği koordine edilmiş ve doğrulanmış veriler sağlayarak bir projenin tüm yaşam döngüsü boyunca değer katar. BIM’in maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, üretkenliği ve karlılığı artırma, zaman kazanma ve operasyonel yönetimi iyileştirme konularında yardımcı olduğu geniş çapta kabul edilmiştir.

Nesnelerin İnterneti (IoT): Bilgi teknolojileri çağının devam eden bir devrimi olan Nesnelerin İnterneti kavramı; yapay zeka, sensörler ve bir ağa (genellikle internete) bağlı, açık bileşen tanımlaması olan nesnelerin oluşturduğu sistemi ifade eder. IoT, tüm bu cihazlar arasında iletişim kurmaya odaklanır.

BIM ile IoT entegrasyonu – olasılıklar:

BIM ile IoT entegrasyonu bazıları aşağıda listelenen çeşitli avantajlar sağlayabilir:

Daha verimli BIM: BIM kullanmanın en önemli özelliklerinden biri işbirliğidir. Ancak BIM sürecinde proje ekiplerinin işbirliğini etkileyen bazı engeller de vardır. Bunlardan biri kapalı veri sistemidir. Paylaşılması gereken verilere erişimi sınırlamak, BIM işlemlerini zorlaştırır. IoT ile entegrasyon, sabit bir güvenilir bilgi akışı sağlayarak BIM işlemlerini daha etkili hale getirebilir.

Düzenli İzleme: Yapı elemanları kendi durumları hakkında veri sağlayan “nesneler” olarak kabul edilebilir. Düzenli izleme sayesinde yapı elemanları hakkında sürekli ve kesintisiz bilgi akışı sağlanabilir.

Kaynak Yönetimi: BIM’in kaynak planlaması ve takibinde muazzam bir faydası vardır. BIM modellerine çevrilerek malzeme tahminleri çok daha verimli bir şekilde yapılabilmektedir. Bu tahminin IoT ile birleştirilmesiyle BIM modelleri, kaynak kullanımı hakkında gerçek zamanlı olarak sürekli geri bildirim sağlayabilir. Böylece modellerin ince ayarlarının yapılması ve malzeme gereksinimlerinin öngörülmesi daha kolay olacaktır. Aynı zamanda malzeme kaybının kontrol edilmesi ile ekipmanların kullanım durumlarının izlenmesini kolaylaştıracaktır.

Görsel Kaynak: bimcomunity

Müşteriden Bağımsız Mimari: İnşaat süreci daha teknoloji odaklı hale geldikçe şantiyeler de giderek yazılım uygulamalarına bağlı hale gelmektedir. Bu ekosistemde, BIM modellerinden elde edilen veriler herhangi bir uygulama ile görüntülenebilir, görselleştirilebilir ve analiz edilebilir. Söz konusu veriler IoT ile entegrasyon sayesinde çok büyük ölçüde zenginleştirilebilir. Sıcaklık, nem, binanın durumu, yangın ve sel tehlikesi ile ilgili bilgiler ve klima sistemleri ile asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin durumu gibi IoT sisteminden toplanan bilgiler, kullandıkları işletim sistemi ve yazılımdan bağımsız olarak ilgili taraflar için erişime hazır hale getirilebilir.

İnsan-Bina Etkileşimi: IoT ile BIM bütünleştirildiğinde, yapıların kendi durumları hakkında bilgi vermesi söz konusu olacaktır. Bu bilgiler sürekli veya talep üzerine iletilecek şekilde ayarlanabilir. IoT ile entegre edildiğinde yapı elemanları tarafından talep üzerine verilerin sağlanması Tesis Yönetiminde avantaj sağlayabilir. Bu konsept uygulandığında, binaların otomatik veya akıllı binalar haline gelmesine yardımcı olabilir.

excelize.com/blog/could-bim-iot-combination-change-the-world-of-construction