Tesis Yönetimi Çözümleri için Yapı Bilgi Modellemesinden Yararlanma

77

BIM veri ve bilgileri kullanılarak tesis yönetimi çözümlerinin verimliliğinin artırılması inşaat sektöründe yeni gelişmekte olan bir konudur. Birçok işletme sahibi, tasarım ve yapım sürecinde maliyet ve zamandan tasarruf etmek için zaten BIM kullanımına önem veriyor, ancak bu veriler tesis operasyonları sırasında anlamlı bilgilere dönüşüyor mu?

Rekabetçi bir sektör olan yiyecek-içecek sektöründe işletme maliyetlerini düşürmek için her fırsat pazarda avantaja ve daha yüksek kar marjlarına dönüşebilir. Tesis yönetim süreçlerinde BIM kullanımı sektör açısından verimliliği katlanarak artırabilir, ancak potansiyel zorluklar, sürecin hızlı bir şekilde uygulanmasını imkansız veya çok zor hale getirebilir. BIM’e ve tesis yönetimine özgü verilerin nasıl entegre edileceğine aşina olan yükleniciler, iki sistemin birlikte kullanımı sayesinde potansiyelin üstüne çıkmayı başarabilirler.

tesis-yonetimi

Operasyon Ve Yönetim Verimliliği

BIM ile entegre edilen tesis yönetimi uygulamaları bina alanını, tesis operasyonlarını ve varlıklarını 7/24 izlemek için sanal bir kılavuzdur. Tesis yönetimi ekibinin BIM’e ve entegre verilere mobil erişim imkanına sahip olması tesis bileşenlerinin izlenmesine, operasyonlardaki verimsizliklerin belirlenmesine ve hata uyarılarına hızlı bir şekilde yanıt verilmesine olanak tanır.

BIM içindeki dijital etiketler, zemindeki benzersiz bir tanımlayıcıya bağlanarak sistemdeki herhangi bir varlık hakkında eksiksiz bir arka plan raporu sağlar. Bu görsel araç, tesis yönetim ekibinin binadaki bir varlığın tam yerini hızlı bir şekilde bulmasını sağlar. Model ayrıca, ortak bileşenlerin hizmet verdiği bölgeleri göstererek, sistemlerin birbirine nasıl bağlandığını ve birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu da belirtir.

BIM destekli bir tesis yönetim sistemi, tesis bakımı için proaktif bir yaklaşımı ifade etmek olup, önleyici bakım programlarının takip edilmesi sayesinde planlanmamış iş emirlerinin sayısını azaltır. Ayrıca performans seviyelerinin izlenebilmesi ile bir performans ölçütü oluşturulmasına, çalıştırma maliyetlerinin düşürülmesine ve hedeflenen sonuçların iyileştirilmesine olanak sağlar.

Sorunsuz Veri Alışverişi

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tesisler tarafından operasyonlar ve bakım aşamasında verilerin doğrulanması, kopyalanması ve aranmasında 10.6 milyar dolar kullanıldığını göstermektedir. Sektördeki mimari ofisler, müteahhitlik firmaları, ürün tedarikçileri ve mal sahipleri gibi tüm paydaşlar hesaba katıldığında bu rakam toplam 15,8 milyar dolara yükseliyor. Verimlilik kaybı ise daha ziyade verilerin manuel olarak yeniden girilmesine, işlemlerin tekrarlanmasına ve kağıt tabanlı sistemlerin kullanılmasına bağlanabilir. Bu kaynak israfı, olası sorunların engellenebilmesi ve eksik bilgilerin tamamlanarak operasyon ve projelerde gecikmelerin önüne geçilebilmesi için daha fazla zaman harcanmasına yol açar.

Bu aşırı ve gereksiz israfın olası bir çözümü, kesintisiz bir elektronik veri alışverişi sağlayan kapsamlı ve doğru bir veri tabanı oluşturmaktan geçmektedir. Yani hem erişilebilir hem de bakımı kolay, tesisin işlemlerine ve bakımına tamamen bağlı bir veritabanı kullanmak gerekmektedir.

Tesis yönetim ekibi, binanın tasarım ve inşaat aşamasında toplanan bilgileri kendi dijital sistemlerine dahil edebilirlerse zamandan tasarruf edebilir ve maliyeti düşürebilir. Bu çerçevede BIM verilerinin proje için kritik bilgileri, ekipman listelerini, yardımcı program bağlantılarını ve garanti ayrıntılarını içeriyor olması önemlidir. Proje kapanışında, varlık verileri BIM dosyalarından çıkarılabilir ve birden fazla tesis yönetimi uygulaması tarafından erişim için merkezi bir veri tabanına yüklenebilir. Bu entegrasyon, otomatik olarak bir ekipman envanter listesinin oluşturulmasını sağlayabilir, tesis yönetim sistemini geliştirebilir ve tesis verilerindeki gereksiz fazlalığı azaltabilir.

Bilgi çıktılarının başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlamak için, tesis yönetim gereksinimlerini karşılayacak gerekli verileri tanımlayan bir eylem planına ihtiyaç vardır. BIM sürecinin ilk aşamalarında, birincil paydaşlar en yüksek öneme sahip bileşenleri ve süreçleri belirlemek için bir araya gelmelidir. Yapılacak değerlendirme tesis yöneticilerine yol gösterecektir. Uygulama planında ayrıca, operasyon ve yönetim aşamalarında ilgili kişilerin rol ve sorumluluklarının da belirlenmesi gerekir. Başarıya giden bu yol haritası, aşırı bilgi yüklenmesini önleyebilir ve BIM verilerinin tesis yönetim ekibi açısından faydalı bilgiler olarak sunulmasını sağlayabilir. Böylece genel yüklenicinin proje süreci boyunca işlemlerin uyumluluğunu izlemesi, verileri doğrulayabilmesi ve proje teslimine kadar güncel bilgilere ulaşabilmesi de mümkün olur.

Operasyon Süreçlerinin Gelişimi Ve Geleceği

Bugünün gıda dağıtım süreci teknoloji, makine ve personelin karmaşık bir entegrasyonudur. Tesis yöneticileri, bu yüksek talepli sistemi denetlemekle görevlidir ve tüm unsurların optimum performansa ulaşmasını sağlar. BIM’le entegre tesis yönetim sistemleri satın alma, üretim veya operasyonları değiştirme riskini ortadan kaldırır.

BIM verilerinden yararlandığınızda, model varsayımlarında daha fazla doğruluk elde edebilirsiniz. Böylece çeşitli kavram ve senaryoları hızlı bir şekilde çoğaltmak, araştırmak ve doğrulamak için güvenilir bir analitik yaklaşıma kavuşmuş olursunuz. Gerçek zamanlı termal analiz ve insan gücü hesaplamaları, bir tesisin değişen güvenlik düzenlemelerine ve piyasa koşullarına hızla uyum sağlamasına yardımcı olur. Doğru ekipman envanterleri, idari kararların ve acil durum müdahalesinin kalitesini doğrudan etkileyebilir

BIM modellerinin ve tesis yönetiminin ana hedefi, mevcut veya gelecekteki sisteminizin kapasitesini ve yeteneğini tahmin eden analitik araçları kullanarak, üretim sistemlerini satın alma, üretim veya değişiklik risklerini ve bilinmeyenleri ortadan kaldırmaktır. İşletme sahibi, proaktif teknik yöntemlerle mevcut operasyonlarında neyin mümkün olduğunu belirleyebilir ve ardından işlerinin performansını etkileyebilecek çeşitli senaryoları hızla çoğaltabilir, araştırabilir ve doğrulayabilir.

COVID-19 salgını sırasında evden çalışan daha fazla insanla birlikte, sanal gerçeklik (VR) ve BIM uygulamalarının da değeri artmaktadır. Bu yöntem sayesinde ekipler birden fazla konuma ayrılmış olsa bile, beklenmedik değişiklikleri ele almak veya zorlukları yönetmek için bir binanın alanlarına sanal olarak birlikte erişebilirler. İş operasyonları söz konusu olduğunda, işbirliği yapma ve bilinçli kararlar alma yeteneği paha biçilemez. Kablosuz VR kulaklıklar, kullanıcının birinci şahıs veya kuşbakışı görünümünden görülebilen BIM verileriyle bir tesiste yürümesine olanak tanır. Ekip üyeleri, 1.000 km uzakta olsalar bile değişiklikleri veya önerilen çözümleri sanal gözleri önünde anında görebilirler.

Sanal teknoloji geliştikçe ve endüstriyel tesisler daha otomatik hale geldikçe BIM’in avantajları sürekli olarak artacaktır.

Kaynak: www.foodlogistics.com/warehousing/article/21138136/leveraging-building-information-modeling-for-facility-management-solutions