İnşaatta Maksimum Fayda İçin BIM’in ERP ile Birlikte Kullanımı

698

Büyük ölçekli bir inşaat projesinde teslim tarihlerine bağlı kalmak, bütçe dahilinde çalışmak kadar önemlidir. Kamuya ait veya özel, büyük ölçekli bir inşaat projesinde çalışan her ekip, projeyi zamanında tamamlamanın ve teslim etmenin önemini bilir. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren herkes son teslim tarihlerine sadık kalmanın ve bütçeyi dikkate almanın baskısı altındadır. Üstelik çoğu zaman öngörülemeyen durumlar ortaya çıkar ve son teslim tarihlerini yakalamak zorlaşır.

İşte ERP ve BIM‘in kombinasyonu bu noktada rol oynar. Şayet uygun şekilde kullanılırsa, inşaat şirketleri ERP ve BIM’in yardımı ile projeyi tekrar öngörülen takvime uyarlayarak zamandan ve paradan tasarruf edebilirler.

ERP Nedir?

Kavramsal olarak baktığımızda Kurumsal Kaynak Planlama (ERP -Enterprise Resource Planning-); projedeki çeşitli süreçleri ve iş akışlarını haritalayan, görevleri listeleyen ve sorumluluklar atayan ve her zaman daha fazla görünürlük ve izlenebilirlik sağlayan bir iş çözümü yazılımıdır. Temel fonksiyonu ise çeşitli inşaat süreçlerinden gelen verileri kullanarak güçlü analizler yapılmasını sağlamaktır.

ERP, tüm ilgili bilgileri bir araya getirerek çeşitli ekipler tarafından kullanılan çeşitli yazılım sistemlerini tek bir kapsamlı çözüme dahil eder ve inşaat / proje yöneticilerine projenin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bir dizi öngörü ve araç sunar.

Bu açıdan bir inşaat projesinin başarısı, verimli proje planlamasında ve doğru veri yönetiminde yatmaktadır. Söz konusu başarı ise BIM modelleri ile ERP çözümlerinin entegre edilerek kullanılmasıyla sağlanabilir.

BIM ve ERP’yi Entegre Etmenin Yararları

Dünya giderek dijital çağa doğru kaymaktadır ve teknolojinin inşaat da dahil olmak üzere her sektörün başarısında kritik bir rol oynayacağı açıktır. Teknolojiyi optimum seviyede kullanan şirketler hayatta kalacak ve büyüyecektir. Elbette bu durum, geleneksel çalışma yöntemlerinin teknolojik çağda ortaya çıkan sorunlara çözüm bulamadığını göstermektedir. İçinde bulunduğumuz dijital çağdaki en büyük engellerden biri, inşaat projelerinin her aşamasında yaratılan büyük hacimli ve çeşitli verilerin yönetimidir.

Verimliliği artırmak için dijital araçlara bağımlı hale geldikçe, verilerle ilgili; ‘Eldeki veriler doğru mu? İlgili mı? Güncel mi? Öngörü sağlamak faydalı mı? Bu öngörüler uygulanabilir mi? Uygulamanın etkisi nedir?’ gibi soruların da dikkate alınması gerekir.

BIM ve ERP’yi entegre etmek, herkesin merkezi bir konumdan erişilebildiği bilgilerin etkin bir şekilde iletilmesi yoluyla eylem ve kontrollerin entegrasyonuna imkan sağlar. Güncellenen verilere her zaman erişim, yöneticilerin projenin gerçek durumu hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bunun bir sonucu olarak ta doğru kararlar almalarına yardımcı olur.

ERP ve BIM entegrasyonunda sadece verileri harmanlamaktan söz etmiyoruz. İnşaat projelerinde ERP ve BIM’i entegre etmenin diğer önemli yararlarına bakalım:

Görsel Kaynak: Bım & Digital Construction,Hajdar Seti Adji

1. Finansal Yönetim

İnşaat sektörünün temel işleyiş şekli sözleşmeli işlerdir. İhale teklifleri büyük ölçekli projeler için düzenlenir. Her iki durumda da doğru malzeme ve işçilik tahminleri önemlidir. BIM ve ERP entegrasyonu malzeme listesindeki her bir madde için doğru tahminler elde etmede ve proje sunumunda kullanılabilir. Böylece hesaplamalar daha kesin ve gerçeğe yakın yapılabilir ki bu da proje kaynak planlamasının daha kârlı ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

2. Daha iyi performans

İletişim, bir inşaat projesinin başarısına karar vermede önemli faktörlerden biridir. BIM ve ERP’nin entegrasyonu, projede çalışan herkes için merkezi bir bilgi kaynağı sağlar. Böylece ilgili kişilerin gerektiğinde doğru bilgilere ulaşması mümkün olur. Güncellemeler gerçek zamanlı olarak yapılıp kaydedileceği için iletişimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle oluşabilecek hataları ortadan kaldırır.

3. Sözleşme ihtilaflarından kaçınma

Söz konusu entegrasyon ile yürütülen projeye dair temel bir plana sahip olunması ve devam eden süreçte envanter, hammadde ihtiyacı, iş gücü, finansman ve bütçe tahminleri yapılması sayesinde müşteri ile sözleşmeden doğan çatışmaların en aza indirilmesi mümkün olur. Yapı yüzeylerinin titizlikle analizi, yanlış anlaşılmaları en aza indirir ve yine de çatışmalar kaçınılmaz hale gelirse kısa zamanda en uygun müdahalenin yapılmasına yardımcı olur.

4. Projeler arasında veri akışını kolaylaştırma

Belirli bir zamanda birden fazla projenin veya tek bir projenin birden fazla yönünün ele alınması, organizasyon içindeki bilgi ve talimatların iletilmesinde karışıklık yaratabilir. Excel sayfalarındaki sayısız proje ve diğer çeşitli yazılımlarla uğraşmak zahmetli bir iştir. BIM + ERP entegrasyonu bu kaosu organizasyonun her çalışanı için erişilebilir olan merkezi bir kaynağa dönüştürerek çözer. Ayrıca bu karmaşayı daha küçük ve yönetilebilir görevlere bölerek ekiplerin bunları daha kolay ele almalarını sağlar.

5. Artan verimlilik ve etkililik

Maliyet tahminlerinden envanter yönetimine, proje yönetiminden tesis işletme yönetimine kadar her şey için merkezi bir bilgi kaynağı, projenin verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Kaynakların doğru tahminlere dayanarak aktarılması daha az aksama yaşanmasını sağlar.

Bir inşaat projesinde iyi bir planlamanın verimli bir uygulama açısından hayati kıymette olduğunu söylemek doğru olur. Bu açıdan inşaat sektörünün geleceği, BIM ve ERP odaklı iş stratejilerinin entegrasyonunda yatmaktadır. BIM ve ERP’nin bu şekilde kesintisiz entegrasyonu, bir inşaat şirketi tarafından yürütülen projeler için daha yüksek yatırım getirisi elde edilmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: excelize.com/blog/linking-bim-with-erp-for-maximum-benefit-in-construction