MEP İçeriği ile Çalışmanın 5 Zorluğu

0
951

Üretici veya tüketici olarak bir şekilde BIM projeleri ile muhatap oluyorsanız, yüksek kaliteli MEP içeriği oluşturmanın ve yönetmenin neden hayli zaman alıcı ve karmaşık bir çalışma olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun yanında, ‘Bir kez oluşturulduktan sonra içerik neden anında eskimiş veya modası geçmiş görünüyor? Herkes sadece içerik oluştursa ve bulut ortamı gibi tek  bir yerde saklansa daha kolay olmaz mıydı?’ Gibi sorular da aklınıza gelebilir.

Bulut ortamında saklamak çözüm olabilir mi?

1- MEP içeriği değişime açıktır

MEP içeriği değişime açık olduğu için içerik oluşturulduktan sonra güncelliğinden emin olunması gerekir. Bulutta saklanan içeriğin üretici tarafından sunulan asıl ürünü temsil ettiğinden kim emin olabilir? Üreticinin kendisi mi üçüncü bir taraf mı?

Tüm içeriğin üçüncü tarafça depolandığı ve yönetildiği bir yere sahip olmak, içeriğin güncel kalması olasılığını artırır. Bunun nedeni, özellikle içeriği güncel tutmak için görev yapan uzmanların bulunmasıdır. Yine de bu durum tam bir çözüm değildir.

2- Gerçek veriyi üretici tutar

MEP içeriği her zaman üreticinin asıl kaynağı olan veri tabanından kaynaklanmalıdır. Günümüzde çok daha gelişmiş bilgilerle BIM verilerini zenginleştiren uygulamalar bulunsa da bunlara gözü kapalı şekilde güvenemezsiniz. Güncel MEP içeriğiyle üreticinin veri tabanı arasında her zaman bir bağlantı (veya en azından düzenli kontrol) olması gerekir.

3- İçerik her zaman bir temsildir

Temsil kavramıyla ifade edildiği gibi, BIM içeriği gerçek ürüne yalnızca gerektiği kadar yakın olmalıdır. Doğası gereği, BIM içeriği asıl ürünün % 100 kopyası olamaz ve olmamalıdır. Şayet böyle olsaydı gereksiz yere ağır ve karmaşık modeller üretilmiş olurdu. Hatta büyük ölçekli projelerde çalışan mimar ve mühendislerin bile ele alması neredeyse imkansız olurdu. Dolayısıyla içerik açısından hangi bilgilerin gerekli olduğunun MEP mühendisleri tarafından belirtilmesi gerekir. Bu da bizi şu noktaya götürür:

4- Uzmanlaşmış bilgi gereksinimi

Yeni bir ürün için BIM modeli geliştirmek biraz zaman alır. Bu nedenle üreticilerin; küçük boyutlu, mühendis tarafından kullanımı kolay, önemli uluslararası standartlara uygun ve ürünlerin gerçek bir temsilini içeren içerikler oluşturmayı bilen uzmanların yardımına ihtiyaçları vardır.

5- Üreticilerin geri bildirime ihtiyacı vardır

Yapı ürünleri üreticileri, oluşturulan içeriğin modelleyicilerin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını nasıl bilebilirler? Elbette bunun için BIM içeriğini projelerinde gerçekten kullanan kişilerden sağlam ve güvenilir geri bildirimler almaları gerekir. Kullanıcılara ulaşmak ve geri bildirim alabilmek için üreticilerin yüksek kaliteli BIM içeriği kullanan bir MEP mühendisleri topluluğuna ulaşması gerekir.

MEPcontent gibi yönetilen içerik platformları, üreticileri ve mühendisleri bir araya getirir. Bu nedenle, bir kullanıcı modası geçmiş bir içerik gördüğünde veya içeriği eksik bulduğunda, içeriğin önemi hakkında üretici ile topluluk içinde iletişim kurabilir. Böylece kullanıcılar platformda doğru içeriği bulabilirler ve ürünler hakkında yapmış oldukları geri bildirimleri de üreticilerin ek satışlar sağlamasına ve yeni pazarlara girmesine yardımcı olur.

İnşa edilebilir/yapılabilir (constructible) modeller üretmek

MEP tasarımcılarının ve detaycılarının; indirmesi ve projelerde kullanımı kolay, tasarımcıların günlük işlerini yapmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olan başarılı modeller üretebilmeleri için doğru ve kaliteli içerikle çalışmaları gerekir.

Bir mühendis veya bir üretici olarak kendi içeriğinizi oluşturmak ve onu tek bir yerde saklamak bir çözüm gibi görünebilir, ancak asıl konuyu gerçekten çözmeyecektir.

Bu nedenle, gerçek anlamda inşa edilebilir/yapılabilir (constructible) içerik oluşturma ve başarılı bir dağıtım sağlamak için aşağıdakileri içeren bir sistem olmalıdır:

  • Uzmanlarla çalışarak içerik kalitesinin korunması
  • İlgili topluluklara katılarak içerik gelişmelerinden haberdar olunması
  • İçeriğin her zaman güncel tutulması
  • Ancak bu şekilde, mühendisler gerçekten inşa edilebilir/yapılabilir (constructible) içerikle çalışabilir.
  • Doğru dengeyi bulmak

Üreticiler için önemli olan nokta; içeriğin nerede ve nasıl oluşturulacağını ve paylaşılacağını dikkatlice düşünmek ve bağımlılık ile sürüm oluşturma riskleri arasında bir denge bulmaktır. Bu yolla, dünya çapındaki mühendislere ve tasarımcılara doğru ve kaliteli içerik sunabilirler.