Revit BIM Profesyonelleri İçin Neden Bu Kadar Önemlidir?

370

Eskiden AutoCAD mühendisler, mimarlar ve inşaat profesyonellerinin projelerde uzmanlık için ihtiyaç duydukları temel programdı. Ancak Autodesk Revit yazılımının ortaya çıkmasıyla bu durum değişti ve Revit ile her disiplin için daha kolay bir çalışma ortamı ortaya çıktı.

Revit, mimarlar ve mühendisler tarafından bina tasarımını yönetmek ve modeli detaylandırmak için kullanılan bir tasarım ve dokümantasyon programıdır. Zaman içinde Revit kullanımının yaygınlaşmasıyla, birçok ülkede modelin doğru ve hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağladığı için BIM’in CAD’den daha iyi olduğunu görüldü.

BIM bir süreç olup sadece Revit şemsiyesi altındaki bir uygulama değildir. BIM ile inşaat projeleri çevreye daha az zarar verecek şekilde, hızlı ve ekonomik hale gelirken, bu amaçla da planlama, tasarım, inşa ve yönetim için kullanılan modeller yaratılıyor. BIM Modeli, herhangi bir üçüncü taraf personelin içinde çalışırken değiştirilebilen ve güncellenebilen iç ve dış elemanları kapsar.

Revit; mimari tasarım, MEP ve yapı mühendisleri için tasarlanmış tek bir uygulamadır. BIM süreciyle entegre olabilen diğer modelleme yazılımlarıyla birlikte Revit, tasarımcıların bir model içinde birbirine bağlı veriler elde edecek şekilde tasarım, simülasyon, görselleştirme ve işbirliği yapmalarına yardımcı olur.

Revit, 2B çizim, 3B model ve iş akış çizelgeleri gibi farklı şekillerde sunulabilen öğeler oluşturur. Bir öğe kümesinde herhangi bir veri değişirse, diğer tüm öğe kümesi görünümlerinde Revit tarafından otomatik olarak güncellenir.

İnşaat şirketleri ve tasarımcılar tarafından detaylandırma ve dokümantasyon için AutoCAD’in kullanıldığı yalnızca birkaç ülke vardır. Revit’te oluşturulan model, mimar ve mühendislerin etkili tasarımlar geliştirmelerini ve BIM iş akışına entegre olmalarını sağlar.

Revit’in Mimarlar Ve BIM Profesyonelleri İçin Vazgeçilmez Olmasının Nedenleri

BIM’in pazar etkisi: Revit, talebe göre bir yapı oluşturmak, ayrıca inşaat için yararlı gerçek dünya unsurlarını belirlemek açısından daha elverişlidir. Yazılımda güç, aydınlatma, elektrik telleri vb. noktalar için yapılacak çerçevenin tam olarak nasıl tasarlanacağı belirlenebilir.

Birçok ülke, projelerinde BIM’in benimsenmesini zorunlu kılmıştır, bu da işverenlerin Revit hakkında sağlam bilgiye sahip olmasını ve konuyla ilgili uzman kişileri istihdam etmelerini gerektirir. Dolayısıyla BIM’e geçiş sürecinde işverenler tarafından Revit yazılımını kullanabilen profesyoneller aranmaktadır.

Revit’in diğer yazılımlarla entegrasyonu: Revit kullanımının başlıca avantajlarından biri, Autodesk tarafından oluşturulan diğer yazılım programlarıyla iyi entegre olmasıdır.

Yazılım uygulamaları, inşaat sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından oluşturulan çeşitli araçlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilmektedir. Bunun yanında sektörde yaşana gelişmeler, MEP Mühendisleri tarafından kullanılan Navisworks ve mimarlar tarafından bir modelin görsel yolla sunumu için kullanılan 3D Max gibi diğer modelleme yazılımlarına duyulan ihtiyacı sürekli değiştirmektedir.

BIM ile işbirliğinin daha kolay olması: BIM’de, projelerde yer alan tüm disiplinler tarafından oluşturulan tasarım ve nesnelerde bir modifikasyon prosedürü uygulanır. BIM kapsamındaki Revit, bulut paylaşımı, sohbet destek hizmetleri ve diğer etkileşim araçlarıyla işbirliği prosedürünü kolaylaştırır. Diğer BIM yazılımları, Revit ile aynı derecede bağlantı sağladığı söylenemez.

Performans aracı: Revit, yapı öğelerinin sanal bir tasvirini yaparak verimlilik sağlar. Plan ilerlemesi, senkronizasyon, 3B modelleme ve metraj bilgileri vasıtasıyla inşaat mühendisleri yapıların gereksinimlerini anlayabilir.

Kullanıcı dostu: Revit, AutoCAD’e kıyasla kullanıcı dostu bir deneyim sunar, bu da benzer yapıların tasarımında daha fazla esneklik sağlar. 2B çizimden, son derece avantajlı olabilen bir 3B model üretilir. Böylece yapının malzeme düzenlemesi daha kolay yapılabilir.

Sonuç

İnşaat Şirketleri, BIM’in ortaya çıkışından bu yana, yapı tasarımı ve inşaat projelerini geliştirmek amacıyla Revit yazılımını daha yaygın olarak kullanmaya başlamıştır. Böylece projeler daha erişilebilir ve hızlı hale gelmiş aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlanmıştır. BIM Tasarımcıları, mimarlar, mühendisler ve diğer profesyoneller, Revit’i müşteri gereksinimlerine göre standartlar ve kodlar oluşturarak projelerinde kullanıyorlar.

Eskiden zamanında teslim edilemeyen projeler BIM süreci ile hızlı ve planlanan zamanda teslim edilebilir. Ayrıca Revit, 3B modellemeyi daha kolay ve doğru hale getiren diğer uygulamalarla entegre edilebilir.

Kaynak

bimservicesindia.com/blog/what-is-revit-software-and-why-it-is-so-essential-to-architects-engineers-bim-professionals/