5D BIM, Maliyet Yöneticileri İçin Ne Anlama Geliyor?

601

BIM, son dönemdeki mimari trendlerle ilgili tüm entelektüel soruların yanıtı olmuştur. BIM’in gelişimine baktığımızda 2D CAD tasarımından, projenin muazzam verilerinden ve fiziksel / sanal özelliklerinden oluşan dinamik bir 3D modeline doğru bir değişimi görürüz. Şimdiye kadar BIM’in bizim için en büyük faydası görselleştirme ve çatışma tespiti olmuştur. Ancak artık bundan daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz ve bu aşamada inşaat sürecinin en önemli bölümlerinden birini, maliyet konusunu çözebileceğini öngörüyoruz.

Konuyu açıklamak için bir bilgi modeli oluşturduğunuzu varsayalım. Ayrıca ilgili proje için kesin program verileri oluşturmanıza yardımcı olan farklı bileşenlere zamanlama verisi eklediğinizi düşünelim. Buraya kadarki işlem 4D BIM olarak ifade edilir. Bundan sonra bilgi modelinin verilen bileşenlerinden doğru bir maliyet tahmini ürettiğinizde 5D BIM boyutuna geçmiş olursunuz.

5D BIM geliştirmenin avantajlarından biri, maliyet tahmin kabiliyetini, BIM modeline tasarımdaki herhangi bir değişikliğin hemen bütçeye yansıyacağı şekilde entegre etmesidir. 4D model tabanlı proje programı, yapı ve iş gücü, iş akış sırası ile tasarım ve yapım sürecini içeren bir dizi disiplinlerarası performans modelini bütünleştirir. Bunu sürdürmek, tüm potansiyel riskleri azaltmak için modeli sürekli referanslama ve analiz etmeyi gerektirir. 5D BIM, inşaat öncesi 4D inşaat programı sıralama aşaması sırasında aynı anda meydana gelir. Bu değerlendirmeler, bir bileşeni satın alma ve kurmanın maliyetine, bununla ilişkili işletme maliyetlerine, bir kez kullanıldığında ve gelecekte bu ürünün yenilenmesine ilişkin öngörülen fiyatına – tamamen ilgili bileşenle ilgili verilere ve bilgilere dayanarak – yansıtılabilir.

5D BIM’in Maliyet Yöneticileri ve İnşaat Süreci Açısından Faydaları Nelerdir?

Geliştirilen grafik model ve özellik verileri sayesinde, maliyet yöneticileri belirli bir bileşenin miktarını çok hızlı bir şekilde belirleyebilir ve bu paket için genel bir maliyete ulaşabilirler.

Maliyet yöneticisi, çeşitli planlama önerileri hakkında maliyet tahminleri sağlayarak ve ardından bu tahminleri tasarım geliştikçe düzenleyerek projenin kavramsal ön aşamalarında doğru maliyet planlaması yapılmasını sağlayabilir.

2D yaklaşımı çok zaman alır ve verilen zaman çerçevesi içinde ciddi analizleri engeller. Ancak, bir 5D maliyet yöneticisi, sayısız sayıda kombinasyonun karmaşıklığı için hızlıca çözümler üretebilir.

4D BIM programı ve verileriyle birlikte, proje boyunca harcanan fiili miktar önceden belirlenebilir ve bu da aylık bütçe ve maliyet raporlaması açısından çok büyük bir katkıdır. 

Günümüzde maliyet yöneticilerinin bir projenin başlangıcında gösterge niteliğinde maliyet planı çıkarabilecekleri ve daha sonra proje geliştikçe bu planı güncelleyebilecekleri bir zamandayız.

hitechbimservices.com/blog/what-does-5d-bim-mean-for-cost-managers.php