4 Adımda Pilot BIM Projesi Nasıl Uygulanır

383

Günümüzde inşaat sektörü BIM ve avantajları hakkında daha çok bilgiye sahip. Mimari, mühendislik ve inşaat firmalarının birçoğu BIM teknolojisinin önemini anlamış ve önümüzdeki dönemde sektörün yaşayacağı dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor.

Peki BIM sürecine geçişte nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Başarılı bir BIM uygulaması için çok önemli olan Pilot Projelerde nelere dikkat edilmesi gerekir?

  1. Pilot Projenin Seçimi:

BIM sürecine geçmeye karar veren bir firma BIM uygulamasının etkileri ve BIM yeteneklerinin açığa çıkarılmasında isteklidir. Pilot Proje yöntemi bu firmalar için en iyi pratik yapma seçeneğidir. Ancak BIM için Pilot Proje seçiminin de önemli olduğu unutulmamalıdır.

Proje seçilirken özellikle şu konulara odaklanılması gerekir:

  • İş ihtiyaçları ve eğilimleri
  • Projenin karmaşıklığı
  • Proje hakkında karşılaştırmalar için yeterli bilginin varlığı
  • Projenin kullanımı ve proje teslim sistemi

  1. BIM Araçları Eğitiminin Uygulanması:

Gerçek bir projede uygulanmadığı sürece teorik eğitimlerin faydalı olması beklenmez. Pilot Proje’nin devreye girdiği yer burasıdır. Personelin bir yandan BIM araçları hakkında eğitime tabi tutulması yanında, diğer taraftan da pilot proje üzerinde öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamaları ve böylece zaman içinde de BIM anlayışlarının nasıl geliştiğinin gözlenmesi mümkün olacaktır.

Kullanıcıların geleneksel 2D CAD’e geri dönmekten kaçınmaları da önemlidir. Pilot proje uygulanırken kullanıcılar zorlansa da BIM metodolojisi ve firmanın seçtiği BIM araçları ile sonuç elde etmeye çalışırlarsa bu onların daha üretken olmalarına ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

  1. İhtiyaç Duyulması Halinde İleri Düzey Eğitimin Uygulanması:

Pilot Proje, yeni BIM aracının anlaşılmasının yanı sıra ileri eğitim alanlarını ve gereksinimlerini belirlemeye yardımcı olur.

BIM sürecine geçiş her zaman çok kolay ve yumuşak olmayabilir. Bu noktada yöneticilerin desteği, özellikle kullanıcıları yeni beceriler elde etme konusunda motive etmeleri, ekibin mevcut ve gelecek projelerde BIM kullanımına devam etmesini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

  1. Pilot Projenin Değerlendirilmesi ve BIM Planının Dokümantasyonu:

Firmaların BIM’e geçiş yaptıktan sonra önceki durumları ile yeni mevcut durum arasındaki farkı ölçmesi, verimlilik artışı olup olmadığını değerlendirmesi oldukça önemlidir.

Yapılan bu değerlendirmelere dayanarak, çalışma ekibi için yol haritası çıkartılarak hedef tanımlamaları yapılmalı ya da önceden belirlenmiş olan yol haritaları optimum sonuçları elde etmelerine yardımcı olacak şekilde değiştirilmelidir.

Ayrıca, Pilot Proje üzerinde çalışırken karşılaşılan engellerin belgelenmesi, BIM’in tasarım sürecini zenginleştirmeye yardımcı olduğu alanların ölçülmesi, hem BIM uygulamalarının değerlendirilmesine hem de sorunların çözümü için yönetime yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, başarılı bir şekilde uygulanan Pilot Proje ile çalışma ekibinin gelecek projelerde BIM’e uyum ve uygulama noktasında başarılı olması sağlanabilir.