Kâğıttan Bilgisayara Proje Yöneticileri Neden BIM Teknolojisini Benimsiyor?

780

Proje maliyet tahmini son on yılda çok yol kat etti. Gelişen BIM teknolojisi sayesinde, proje yöneticileri günlük iş akışlarını iyileştirmekte, genel proje maliyetlerini düşürmekte ve zaman ve kaynak kullanımını azaltarak para tasarrufu sağlamaktadır.

Hala kalem kağıt ile proje maliyet tahmini yapıyorsanız, BIM’in yalnızca bir moda kavram olmadığına dikkat etmelisiniz. BIM artık sektör tarafından bir bütün olarak benimseniyor ve hatta birçok ülke son dönemde BIM kullanımını bazı alanlarda yasal zorunluluk haline getiriyor. Örneğin;

ABD: Tüm kamu binaları hizmet projeleri için BIM yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir. İlk olarak 2010 yılında Wisconsin eyaletinde, 5 milyon dolar ve üstü bütçeye sahip tüm kamu projelerinde ve 2.5 milyon dolar ve üstü bütçeye sahip tüm yeni inşaatlara BIM kullanımını zorunlu kılan ilk eyalet oldu.

İngiltere: BIM’in benimsenmesinin uluslararası liderlerinden biri olan İngiltere, merkezi bütçeli tüm inşaat projelerinde BIM Seviye 2’ye uygunluk şartı getirmiştir.

Almanya: Her ne kadar BIM’in benimsenmesi konusunda önemli bir yasal zorunluluk olmasa da, yapılan bir araştırmada proje sahiplerinin yüzde 90’ının BIM’i kullanmayı tercih ettiği tespit edilmiştir.

İskandinav Ülkeleri: Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İsveç, BIM teknolojisini en erken benimseyen ülkeler arasında yer almaktadır. Danimarka, BIM uygulamalarını benimsemek için kamudan iş alanları yönlendirdi. İsveç’te, yasal gereklilik olmamasına rağmen, şirketler BIM teknolojisini yüksek oranda kullanmaktadırlar. BIM odaklı akademik makalelerde çok ön sıralarda olmaları da bu durumun bir göstergesidir.

BIM’in inşaat endüstrisindeki popülaritesi tüm disiplinlere nüfuz etmiş durumdadır ve proje tahmini de bu alanlardan biridir. BIM, tahminciler açısından da işlerinin en önemli araçlarından biri haline geldi.

3D entegrasyonun değeri iki temel faydaya indirgenebilir: modele dayalı tahmin ve sanal gerçeklik.

3D Modellemenin Değeri

BIM destekli tahmin, bugün ön-inşaattaki en yeni gelişmelerden biridir. 3D modelleme ile çizimleri hayata geçirme, proje yöneticilerinin verileri daha iyi analiz etmelerine yardımcı olur.

Kavramsal çizimlerden 3D modeller oluşturan bir program mevcut bir yazılım ekosistemine kolayca eklenebilir. Böylece daha hızlı, daha doğru yapı maliyeti tahminlerine ulaşılabilir.

3D modellemenin diğer pratik getirileri şunlardır:

  • Veri etkileşimi – Sanal bir ortamda 3D modelleri işleme yeteneği sayesinde, proje yöneticileri yeni ve sezgisel yollarla veri ile etkileşime girebilir.
  • Artan üretim – Farklı modellere farklı açılardan bakmak yerine tek bir model üzerinde çalışarak üretkenlik artar.
  • Proje maliyetinin azalması – Şantiye verimliliğinin artması ve zaman/kaynak kaybının azaltılması ile işletme maliyetleri düşecektir
  • İletişim – Resimler binlerce kelimeyi konuşur. Görselleştirme teknolojisinin yardımıyla, proje yöneticileri, karmaşık fikirleri müşterilere ve tahmin sürecinin teknik anlayışından yoksun olabilecek diğer çalışanlara kolayca iletebilirler.

Wisconsin Ulaştırma Bakanlığı kısa bir süre önce Mitchell Projesi’ni tamamladı. Bu proje, ara geçişlerin ve yolların tasarımını geliştirmeye yönelik daha büyük 94 Kuzey-Güney Otoyol Projesi’ni hedef alan bir projeydi. Planlama aşamasında 3D modellemeyi kullanmanın onlara yaklaşık 9,5 milyon dolar tasarruf sağlayabileceğini tahmin etmişlerdir.

Sanal gerçeklik

Sanal, artırılmış ve karma gerçeklik uygulamaları inşaat endüstrisinde ivme kazanmakta ve bu teknoloji, sanal ve fiziksel iş akışları arasındaki keskin ayrımı kaldırmaktadır.

Yakın zamanda, Mortenson İnşaat firması, Pennsylvania Üniversitesi’nin yeni kaya tırmanışı tesisini inşa etmek için VR teknolojisini kullanmıştır. VR kullanarak, öncelikle müşterinin hedeflerine odaklanabilmiş ve tasarımı gerçek zamanda kolayca değiştirebilmişlerdir. Proje o kadar başarılı olmuştur ki, müşteri devam eden diğer projeleri için VR kullanmak istemiştir.

Sanal gerçekliğin şantiye üzerindeki faydası, donanımın kendisi kadar hızlı gelişiyor. Teklifçilerin, VR’yi sektörde geçici bir heves olarak değil oyun değiştirici bir araç olarak tanımaları ve asla göz ardı etmemeleri gerekir.

Kaynak:

https://constructible.trimble.com/construction-industry/from-paper-to-pc-why-estimators-are-adopting-bim-technology