BIM mi 2D Tasarım mı?

654

Geleneksel olana karşı teknolojik gelişmeler hep süregelen bir tartışmadır. Söz konusu BIM ile geleneksel 2D tasarım karşılaştırması olduğunda gelenekselciler bile mimari CAD hizmetlerini kullanarak BIM tasarımının faydalarını kabul ediyorlar. BIM’in neden daha fazla talep gören bir teknoloji olduğunun belirlenmesi, inşaat sektörü açısından oldukça önemli.

Öncelikle, BIM tasarımı ile neyi kastediyoruz?

3D model tabanlı bir işlem olan Yapı Bilgi Modellemesi veya BIM, inşaat sektörü profesyonellerine bina ve altyapıyı verimli bir şekilde tasarlayabilmeleri için gerekli araçlar sağlar. BIM süreci, bina tasarımının fiziksel ve işlevsel yönlerinin dijital temsillerinin yaratılmasını, geliştirilmesini ve izlenmesini içerir. Bu süreç, bir projedeki tüm paydaşlarca erişilebilecek, değiştirilebilecek veya iletilebilecek büyük miktarda veri içeren BIM dosyalarının üretilmesiyle mümkün olmaktadır. Bununla birlikte BIM yalnızca 3D modeller oluşturmakla sınırlı değildir. Ayrıca 4D (zaman), 5D (maliyet) ve 6D gibi farklı boyutları da içerir. Bu kadar geniş bir fonksiyon yelpazesini kapsayan BIM sürecinin birçok faydası bulunmaktadır.

BIM Tasarımının Yararları

Geliştirilmiş Kalite: Tasarım sürecinin herhangi bir aşamasında BIM önemli derecede esneklik sağlar. Tasarım her zaman incelenip değiştirilebilir. Koordinasyon ve elle kontrol süresi en aza indirildiğinden yapılacak diğer işler için zaman kazandırır.

Artırılmış Hız: BIM ile tasarım ve dokümantasyon süreçleri aynı anda yürütülebilir. Dolayısıyla tasarım süreci devam ederken iş takvimi, tablolar, çizimler, fiyat tahminleri ve her türlü planlama işlemleri gerçekleştirilebilir.

Düşük Maliyet: Önceden büyük ekiplerle yapılan işler BIM ile daha küçük teknik ekipler tarafından yerine getirilebilir ki bu da iletişim hatalarının ve maliyetin azalmasına katkı sağlar. Ayrıca daha yüksek doküman kalitesi ve daha etkili planlama sayesinde zamandan ve paradan tasarruf edilir.

2D Tasarım Nedir?

2D tasarımdaki tasarım öğeleri uzunluk ve genişlik olarak yalnızca iki boyutta gösterilmektedir. Tipik 2D örnekleri kat planı, kesit ve cepheden oluşur.

Kat planında; bina ölçeği, odalar, yapısal elemanlar (duvarlar, vb.), mobilyalar, boyutlar, yükseklik, açık alanlar, açıklıklar (kapılar, pencereler) yukarıdan bakıldığında görülecek şekilde çizilir. Bu çizimlere lavabo, su ısıtıcısı, fırın vb. müştemilat ve inşaat notları da dahil edilebilir. Görünümler ve bölümler için kat planları gereklidir.

Kesit, bir binanın iç görünümünü ortaya çıkarmak için dikey olarak kesildiğinde nasıl göründüğünün 2D çizimidir. Kesit çizimleri ve kat planları aynı ölçektedir.

2D çizimin görünümü ise bakış noktasına göre değişir. Ön ve arka görünümler, sol ve sağ görünümler vardır. Görünüm, zemin kesit çizgileri, kapılar, pencereler, balkonlar, duvarlar, mobilyalar gibi yapısal unsurlardan oluşur.

2D Tasarımın Yararları

Tasarım işlemi geleneksel kağıt çizimlerden dijital 2D’ye geçtiğinde, eskizler ve çizimler oluşturmak ve bunları paylaşmak daha kolay ve hızlı hale geldi. Böylece projeleri küresel ölçekte yürütmek kolaylaştı.

2D Tasarımın Dezavantajları

2D’deki tasarım, doğası gereği sınırlıdır ve geniş tasarım seçeneklerini tam olarak yansıtamaz. Ayrıca 2D tasarımlara sınırlı ölçüde bilgi veya veri dahil edilebilir.

Peki, BIM ile 2D tasarımı karşılaştıralım:

Bilgi

BIM tasarımlarında; drone görüntüleri, dijital yükseklikler ve lazer taramaları gibi bir modele dahil edilip paylaşılabilen, 2D çizimlerin çok ötesinde veriler bulunur.

Daha az iş tekrarı

Paylaşılan bir model üzerinde çalışmak, daha az iş tekrarı anlamına gelir. Bir 2D çizimden daha fazla bilgiyle, her disiplin BIM tasarımında projeye açıklama ekleyebilir. Daha hızlı araçlarla BIM tasarımı, paydaşların değişiklik veya güncelleme olduğunda bilmesini sağlayarak, iş tekrarını en aza indiren bir veritabanı oluşturulmasını sağlar.

Artan İşbirliği

Dijital bir iş akışı sayesinde BIM tasarımında işbirliği süreçleri 2D tasarıma göre daha kolaydır. Proje değişikliklerine ilişkin girdiler, işbirliğini artıran tüm paydaşlar tarafından incelenebilir ve not edilebilir.

Doğru Görselleştirme

Bir projenin farklı ışık koşullarında görülmesi ve enerji performansının hesaplanması, BIM tasarımındaki simülasyon araçları ile sağlanır. Projenin daha iyi tasarlanabilmesi amacıyla daha fazla analiz ve modelleme yapılabilir. Pazarlama ve işlem onayı almak için 3D Renderler kolayca oluşturulabilir.

Geliştirilmiş Çakışma Çözümü

Farklı disiplinlerden gelen yapı elemanlarının çakışması söz konusu olabilir. Örneğin tesisatı ile su borusu aynı noktaya gelecek şekilde tasarlanmış olabilir. BIM tasarımında bu çakışmalar erken aşamada tanımlanmakta, böylece sahadaki problemler azaltılmaktadır.

Uygun İşlem

BIM, tasarım sürecinin daha yüksek verimlilik elde edecek şekilde, doğru malzeme ve kaynakların uygun bir sırada kullanımının koordine edilmesini sağlar.

Hızlı Çalışma

BIM süreci tüm proje ekibiyle planları, kesitleri, yükseltileri, raporları ve güncellemeleri paylaşmayı içerdiğinden, genel tasarım süreci bir 2D tasarım yönteminden daha hızlı hale gelir.

Daha Kolay Erişilebilirlik

BIM modeli, bulutta barındırılabilecek büyük bir veritabanına bağlanabilir. Çeşitli bulut yazılımlarının kullanılması, bu bilgilere herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden erişilebilmesini sağlar.

BIM bu kadar avantajlı ise neden insanlar geleneksel 2B çizim yöntemlerini kullanmaya devam etmek istesin ki?

bimcommunity.com/news/load/1183/bim-design-vs-traditional-2d-design