BIM, inşaatta kısa vadeli ilerlemeyi nasıl başarabilir?

775

İnşaat endüstrisinin eldeki işe odaklanması, dijital teknolojilere yapılan yatırımı kısıtlıyor, ancak platformlar arası bina bilgi modellemesinin benimsenmesi artık kaçınılmazdır.

Müteahhitler ve taşeronlar, mimarlar ve mühendisler, projeler için şiddetli bir rekabet içinde ve bu rekabetin bir sonucu olarak piyasada kar marjları çok düşük seviyelerde. İnşaat Endeksine göre, en büyük 100 yüklenici ortalama yüzde 1,5’lik bir kâr marjı üzerinden çalışıyor.

Bu koşullar altında tüm sektörler, ücretler, materyaller ve hizmetlerdeki enflasyonist baskılar karşısında maliyetleri düşürmek için uğraşmışlardır. Bir çözüm olarak ta çoğu sektörde dijital teknolojilere geçilmesi sorunu en azından kısmi olarak çözüme kavuşturdu. Peki dijitalleşme inşaat sektöründe de kar marjlarını artırıcı etki yaparak kısa vadeli iyileşme sağlayabilir mi?

BIM Nedir?

BIM, sadece mimari ve yapısal tasarımı değil, aynı zamanda çevre ve altyapı katmanları, yüzey kaplamaları ve fikstürler ve bağlantı parçaları gibi detaylar hakkında bilgiler içeren bir projenin dijital modelidir. BIM, eski bilgisayar destekli tasarımın coğrafi bilgi sistemleri ve gelişmiş envanter yönetimi ile birleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Merkezi bütçeli tüm hükümet projelerinde BIM kullanımını zorunlu hale getiren Birleşik Krallık Hükümet İnşaat Stratejisi (2011) sonrası BIM kullanımının yaygınlığı hızla artmıştır. Bu teknoloji, en azından teorik olarak, iş akışlarını iyileştirir, şeffaflığı artırır ve problemlerin erkenden tespit ve düzeltilmesine olanak sağlar. Bütün bunların proje risklerini azaltması, kar marjlarını iyileştirmesi ve sonuç olarak kısa vadeli olma sorununu çözmesi beklenir.

Şirketleri BIM Kullanımından Alıkoyan Anlayış

Isıtma sistemlerini yapan Glen Dimplex tarafından yakın zamanda yapılan bir bağımsız araştırma, tasarımcıların ve mimarların yaklaşık dörtte üçünün proje geliştirme sürecinin ilk aşamalarında görselleştirme teknolojisini kullandığını gösteriyor. Sürpriz olan ise dörtte birinin bu teknolojiyi kullanmıyor olmasıdır.

Yazılım firması IFS’de küresel endüstri yöneticisi olan Kenny Ingram, inşaat sektörü üzerindeki baskıların arttığını ve BIM’in sadece cevabın bir parçası olduğunu söylüyor. Ingram;

Sektör beceri eksikliğiyle karşı karşıya ve projeleri daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde sunmak için yeni teknolojileri benimsemelidir. BIM, sektörün belge tabanlı çalışmadan veri tabanlı çalışmaya doğru ilerlemesine yardımcı olabilir, ancak konunun önemi şu ana kadar sadece mühendisler ve mimarlar tarafından anlaşılmıştır. Şirketler daha hızlı hareket edebilmek, daha iyi planlar üretebilmek ve daha etkin sonuçlara ulaşabilmek için BIM’in en temel araç olduğunu anlamalıdır.”

Hiç Dijital Modelin Bulunmadığı Durumlarda BIM Nasıl Kullanılabilir?

Paris’te Eiffel kulesinin etrafında beğenilmediği için eleştirilen yerler şimdi yeniden geliştiriliyor. 2024 Olimpiyatları’na yetiştirilmesi hedeflenen projenin ilk aşamalarından birisi, teklif ve tasarımların görselleştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak için mevcut sitenin bir 3B modelinin oluşturulmasıdır.

Daha küçük ölçekli başka bir örnekte ise, mühendislik danışmanı Curtins, BIM’i ucuz bir Google Cardboard VR (sanal gerçeklik) kulaklıklarıyla birlikte bir okul gelişimi projesinde kullandı. Bu çalışma, öğrencilerin, velilerin ve personelin yapıyı sanal formda görmesini sağladı ve dijital teknolojinin tüm uygulamalarının önemli bir maliyet taşımadığını gösterdi.

Tek Başına Teknoloji İnovasyon İçin Yeterli Değil

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Midfix’in genel müdürü Adrian Fowler, hükümet tarafından getirilen zorunluluğun dijital alım üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini; sadece tek bir sayısallaştırma alanına odaklanmanın kaçınılmaz olarak diğer alanların göz ardı edilmesine neden olduğunu, BIM alanında çok fazla harcama yapan şirketlerde, diğer alanlara ayrılan kaynağın azaldığını söyledi.

Lloyds Bank’ta şirket ilişkileri müdürü olan Max Jones ise, “Düşük marjlar, atalet ve uzun proje ömrü inovasyonu engelliyor; yükleniciler teknolojiyi kucaklasa bile dönüşüm bir gecede gerçekleşemez. Teknoloji bunun bir parçası, ama iş gücü ve kültürler de değişmeli.” diyor.

Belki de en büyük engel bir dejavu hissidir. İnşaat sektörünün kısa vadeli olmasının nedeni kısmen önceki birçok girişimin gelip geçtiğine tanıklık etmesidir. BIM’in daha uzun süre dayanıp dayanamayacağını ise zaman gösterecektir.

Yazar: Russ Swan

Kaynak: https://www.raconteur.net/business-innovation/bim-short-termism-construction