Sorunların Yönetiminde Navisworks Ne Kadar Başarılı?

998

Doğrulama ve çakışma testleri, BIM inşaat projelerinde dünya çapında, daha bütünleşik hale geliyor. Bu çakışmaları algılayan ve belgeleyen çeşitli uygulamalar mevcut. Navisworks ta bu doğrulama araçlarından biri olup model çakışmalarını yönetmek ve paylaşmak için kullanılmaktadır.

Şayet projenizde çok fazla çakışma problemleri ile karşılaşıyorsanız Navisworks ve benzeri uygulamaları kullanarak hem işinizi daha iyi yapabilir hem de mümkün olduğunca zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Navisworks yazılımı size bu görevleri gerçekleştirmek için iki ayrı yöntem sunuyor. Bu yazıda hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar vermenize yardımcı olmaya çalışacağız.

YÖNTEM 1: ÇAKIŞMA TESTİ (CLASH DETECTİVE) KULLANMA

Çakışma sonuçlarını yönetmenin ve paylaşmanın en basit yolu elbette çakışma testlerinin kendisidir. Bu yöntem, Navisworks’un genel iş akış süreci ile başlar ve sırasıyla şu adımların izlenmesi gerekir:

 1. Projeye çeşitli modeller eklenir
 2. Bir veya daha fazla çakışma testi tanımlanabilir ve gerçekleştirilebilir.
 3. Her çakışma sonucu bir ekip üyesine atanabilir ve yorumda bulunulabilir
 4. Proje bir .NWD dosyası olarak çalışma ekibi ile paylaşılır.
 5. Böylece mühendisler sorunları tespit edip inceleyebilir ve / veya çözebilir
 6. “Switchback” fonksiyonu ile mühendis doğrudan Revit modelinde doğru yere gidip bunları düzeltebilir.
 7. Bu adımlardan 2 – 6 arasındaki işlemler ilgili tüm çakışmalar çözülene kadar tekrarlanmalıdır.

Bu süreçte, çakışmaları organize etmek için sorunlar çeşitli gruplara ayrılabilir. Bu gruplandırma işlemi bazen zaman alıcı ve sıkıcı görünse de, bunu otomatikleştirmek için kullanılabilecek eklentiler bulunmaktadır.

Çakışma Testini kullanmanın dezavantajları nelerdir?

Navisworks’ü yukarıda bahsedilen sorunları yönetmek için merkezi bir araç olarak kullanırken, yazılımın dosya tabanlı bir metodoloji olması nedeniyle modern “bulut tabanlı” servislerin sağladığı özelliklerden yararlanamazsınız. Bu durum, aşağıdaki dezavantajlara neden olabilir.

Sınırlı Veri Erişimi

Çakışma tespiti ve sorun yönetimi için kullanılan yazılımlarda en çok ihtiyaç duyulan şey; ilgili tüm ekip üyelerinin her zaman güncel verilere erişim olanağının olmasıdır. Navisworks çakışma testinin en büyük dezavantajı burada ortaya çıkar. Çünkü verinin en güncel haline eşzamanlı olarak erişim sağlanabilmesi için herkesin Navisworks Manage’in tam sürümüne sahip olması gerekir, çünkü çakışma testi sadece bu sürümde mevcuttur.

Sınırlı Sorun Yönetimi

Çakışmaları yönetmek için sunulan araçlar sınırlıdır. Tespit edilen sorunların ilgili kişilere atanması ve üstüne yorumlar eklenmesi mümkün olmakla birlikte, bunların belli özellikleri dikkate alınarak öncelik gvb. kategorilere ayrılması ve sınıflandırılması olanağı bulunmamaktadır. Bu da veri büyüdükçe sorunların yönetimini daha zor hale getirebilir.

Paylaşılan Bir Kaynak Olmaması

Navisworks iş akışındaki iletişim iki yönlü değildir. Navisworks proje dosyaları genellikle paylaşılan bir kaynak değildir ve veriler NWD dosyaları aracılığıyla paylaşılır. Bunlara yapılan yorumlar tekrar tekrar kaydedilebilip iletilebilir ve dolayısıyla çok sayıda yinelenen veya güncel olmayan bilgi içeren bir dosya alışverişi ile sonuçlanabilir.

Müşterek çözüm platformu eksikliği

Navisworks kullanırken temel olarak bir geri bildirim –feedback- sistemi olduğu söylenemez. İş akış süreci; tespit edilen, incelenen ve çözüldüğü şeklinde doğrulanan çakışmalara dayanır. Sorunla ilgili ekip üyelerinin birbiri ile görüş alışverişi yapabileceği veya koordinasyon kurabileceği bir mekanizma yoktur. Elbette, yapılan geri bildirimler, gittikçe daha fazla sayıda çalışanın, çakışmaları en iyi şekilde çözme konusundaki uzmanlıklarına katkıda bulunması açısından önemlidir. Ancak neticede, tespit edilen sorunların, Navisworks’un çakışma testi sisteminin dışında çözülmesi veya çatışmaların periyodik bir BIM toplantısında görüşülmesine kadar beklenmesi gerektiği açıktır.

Denetim izi olmaması

Kimin hangi zamanda ne yaptığına dair işlemlerin kaydının tutulması, şirketlerin olası tartışma ve hatta dava süreçlerinde kendi eylemlerini izah edebilmeleri açısından son derece önemlidir. Navisworks’un çakışma testi açısından ise; bir sorunun asıl nedeni, ne zaman kim tarafından tespit edildiği, çözümlenme şekli veya sorun kaydını kimin hangi gerekçe ile kapattığı gibi hususları geriye dönük olarak tespit edebilmek çoğu zaman mümkün değildir.

YÖNTEM 2: KAYITLI GÖRÜŞLERİ (VİEWPOİNTS) KULLANMA

İkinci yöntem, test sonuçlarınızı kayıtlı bir görüş raporu (bakış açısı raporu-viewpoints) olarak paylaşmaktır. Doğrudan çakışma testinde çalışmak kadar esnek olmasa da, Navisworks Manage’in tam sürümüne sahip olmayanlarla çalışma avantajına sahiptir. Bu yöntemde sırasıyla şu adımların izlenmesi gerekir:

 1. Projeye çeşitli modeller eklenir
 2. Bir veya daha fazla çakışma testi tanımlanabilir ve gerçekleştirilebilir.
 3. Bir bakış açısı (viewpoint report) oluşturulur ve bu rapor e-posta, ortak ağ klasörü vb. yollarla ekiple paylaşılır
 4. Böylece mühendisler sorunları tespit edip inceleyebilir ve / veya çözebilir.
 5. Mühendis model içindeki doğru yeri manuel olarak bulmalı ve bunları düzeltmelidir.
 6. Bu adımlardan 2 – 5 arasındaki işlemler ilgili tüm çatışmalar çözülene kadar tekrarlanmalıdır.

Kaydedilen Bakış Açılarını Kullanmanın Dezavantajları

Birinci yöntemde olduğu gibi burada da çakışmaları paylaşmak için dosya tabanlı bir metodoloji kullanılmaktadır. Bu nedenle Paylaşılan Bakış Açıları, 1. yöntem ile aynı dezavantajlara sahiptir. Ayrıca önemli başka bir dezavantajı ise, tespit edilen sorunların bir ekip üyesine atanması olanağı yoktur. Dolayısıyla çözümü gereken çakışmaları bulmak daha fazla zaman ve emek gerektirir.

Kaydedilen Bakış Açılarını Kullanmanın Avantajları

Bununla birlikte, bu yöntemin çakışma testi üzerinde iki büyük avantajı vardır. Bunlardan ilki görsel bir inceleme sırasında elle tespit edilen sorunlar kaydedilmiş bir bakış açısı olarak saklanabilir.

İkincisi avantajı ise, ücretsiz Freedom sürümü de dahil olmak üzere Navisworks’ün tüm sürümlerinde görüntülenebilirler.

Sonuç

Navisworks, çakışma tespiti ve yönetimi için uygun bir seçenektir. Ancak, yukarıda karşılaştırması yapılan iki farklı Navisworks yöntemi de openBIM iş akışını desteklememektedir. Çakışma verilerine erişmek için her zaman işletim sisteminde Navisworks’ün kurulu olması gerekir. Ve değiştirme fonksiyonu –switchback– sadece Revit ile çalışmaktadır. Dolayısıyla diğer modelleme araçlarını kullanan ekip üyeleri, yan yana karşılaştırma yapmak zorunda kalacaklardır.

Sonuç olarak birden fazla katılımcı ve farklı yazılım türlerinde sorun yaşamadan çalışabilmek ve koordinasyon kurabilmek ancak harici uygulama ve çözümlerin kullanılması ile mümkün olabilecektir. Bunun için de en başarılı seçenek:

 • Her ekip üyesinin model ve verilere erişebilmesini sağlamak için BCF ve IFC gibi açık standartlara dayanan
 • Veri paylaşımı için, dosya tabanlı metodolojiye sahip olmayan paylaşım yöntemlerini kullanan
 • Her an her yerde istenen veriye erişim sağlanmasına olanak tanıyan bulut sistemini kullanan bir BIM sorun izleme çözümü olacaktır.

by Paul Deckers – BIMcollab productspecialist,  September, 2018